Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα ανά περιοχές και αριθμούς

Η ανεργία των νέων έχει καταστεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τους ευρωπαίους πολιτικούς, καθώς αφενός η κατάσταση στο πεδίο αυτό έχει λάβει πρωτόγνωρες διαστάσεις, αφετέρου έχουν αναγνωριστεί οι καταστροφικές επιπτώσεις της σε όλη την πορεία της σταδιοδρομίας του ατόμου, αλλά και στην προσωπική του εξέλιξη. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των νέων στο ενεργό εργατικό δυναμικό ήταν ανέκαθεν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Δυναμική και κινητήριες δυνάμεις της εργασιακής κινητικότητας εντός της ΕΕ

Γεγονός είναι πως, τα τελευταία χρόνια, η μετανάστευση από τις χώρες που έχουν πληγεί εντονότερα από την κρίση έχει αυξηθεί σημαντικά. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν η Ελλάδα και η Ισπανία. Στην Ελλάδα οι εκροές (ημεδαπών και πολιτών άλλων ευρωπαϊκών χωρών) αυξήθηκαν κατά 207% (από 22.402 σε 68.874) μεταξύ 2008-2010. Την ίδια περίοδο η μετανάστευση από την Ισπανία αυξήθηκε κατά 70%, από 70.538 σε 119.579

Δεξιότητες Εργατικού Δυναμικού: Ένα στοίχημα για την Ευρώπη

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για τη ζήτηση και την προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζήτηση, όπως μετράται βάσει συγκεκριμένων τυπικών προσόντων των εργαζομένων, αναμένεται ότι, έως το 2020, θα αυξηθεί. Η αλλαγή του μοντέλου απασχόλησης σε πολλούς κλάδους, κυρίως του τομέα υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές αλλαγές που ευνοούν την εξειδίκευση αναμένεται ότι θα αυξήσουν τη ζήτηση για άτομα υψηλού και μεσαίου επιπέδου προσόντων. Δεδομένου ότι ήδη το 40% των Ευρωπαίων ηλικίας 30-34 ετών, διαθέτει πλέον πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, το σκέλος της προσφορά εργασίας από τους εργαζόμενους με υψηλά τυπικά προσόντα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Εξέλιξη των μισθών παγκοσμίως

Από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2011 οι πραγματικοί μισθοί σε παγκόσμιο επίπεδο σημείωσαν ιδιαίτερη άνθηση, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των χωρών συνέχισαν να είναι εμφανείς. Στην Ασία ο μέσος πραγματικός μισθός σχεδόν διπλασιάσθηκε, ενώ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική όπως και στην Αφρική αυξήθηκαν σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η αύξηση των μισθών στις ανεπτυγμένες χώρες έφτασε στο 5%. Στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία οι μέσοι μισθοί σχεδόν τριπλασιάσθηκαν: η αύξηση αυτή μπορεί να ερμηνευθεί εν μέρει ως ανάκτηση του χαμένου εδάφους που είχε χαθεί τη δεκαετία του 1990 λόγω της μετάβασης από τον κομμουνισμό στην οικονομία της αγοράς. Αντίθετα, στις χώρες της Μέσης Ανατολής οι μισθοί σημείωσαν μείωση 5,6%

Η επίδραση του GMAT στις προοπτικές απασχόλησης

Ο πρωταρχικός σκοπός του GMAT είναι να κερδίσετε την εύνοια των επιτροπών αποδοχών των Business Schools, αλλά αυτό δεν ο μοναδικός στόχος του test. Για πολλούς μαθητές, οι βαθμολογίες που παίρνουν στο GMAT θα φτάσει σε ένα κοινό που θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σημαντικό, τους υπεύθυνους επιλογής προσωπικού μεγάλων εταιρειών. Για μια επίλεκτη ομάδα εταιριών, ως επί το πλείστον στον συμβουλευτικό τομέα (π.χ. BostonConsultingGroup), στον τομέα των χρηματοοικονομικών και της τραπεζικής (π.χ. MorganStanley), οι εργοδότες συνήθως βλέπουν το σκορ του GMAT ως έναν αξιόπιστο τρόπο μέτρησης της ακαδημαϊκής επιτυχίας αλλά και της ευφυΐας του υποψηφίου , γεγονός που μπορεί να είναι γνωστό σε φοιτητές MBA, αλλά είναι σχετικά άγνωστο στους υποψηφίους του τεστ.

Εθνικό (NQF) και Ευρωπαϊκό (EQF) Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων

Καθώς η σημασία των επαγγελματικών προσόντων για την εύρεση εργασίας και την επαγγελματική ανέλιξη αυξάνεται διαρκώς, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη οι εκπαιδευόμενοι και οι εργοδότες να είναι σε θέση να συγκρίνουν τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων που παρέχονται τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό. Η ενίσχυση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων θα διευκολύνει την αξιοποίησή τους από εργαζόμενους και εργοδότες, τόσο για σκοπούς απασχόλησης όσο και περαιτέρω εκπαίδευσης.

Social Headhunting: Τα social media στην εύρεση εργασίας

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν βρει μια πλειάδα εφαρμογών στην καθημερινότητα και η επαγγελματική ζωή μας δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση.

Το παράδοξο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Με αφορμή τη διμερή πρωτοβουλία μεταξύ Γερμανίας και Ισπανίας για την επαγγελματική εκπαίδευση χιλιάδων Ισπανών στα πλαίσια του γερμανικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα εντοπίσουμε τις επιδόσεις της Ελλάδας στη συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Η Αντιμετώπιση της Ανεργίας Επιτάσσει On-line Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Bloomberg (18 Ιουνίου – Unemployment Prompts Online Training Challenging Colleges: Jobs), η ανάγκη για on-line επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι περισσότερο εκτεταμένη από ποτέ.

Ανεργία; Όχι για όλους!

Ήδη στις αναπτυγμένες χώρες έχει αρχίσει να παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν πολυάριθμες κενές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής, όπως η πληροφορική, η ιατρική, η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή η εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Γνώση, Πληροφορία και Εκπαίδευση: Η ανάδυση μιας νέας οικονομίας

 

“The current state of knowledge is a moment in history,

changing just as rapidly as the state of knowledge in the past has ever changed and,

in many instances, more rapidly.” 

JeanPiaget

 

Πτώση της απασχόλησης στην Ευρωζώνη κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο του 2013

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat, η στατιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν στην Ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν περίπου 145,1 εκ. και 221,9 εκ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός για την Ευρωζώνη είναι κατά 0,5% μειωμένος σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2012, ενώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση η συρρίκνωση της απασχόλησης ήταν χαμηλότερη, της τάξης του 0,2%.

Εσείς, πόσο έτοιμοι είστε για τη μελλοντική αγορά εργασίας;

Στην Αμερική έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός για το μέλλον της αγοράς εργασίας και για το αν η νέα γενιά των Αμερικανών θα έχει τις δεξιότητες, τη νοοτροπία και την κουλτούρα να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες που προστάζει μία σύγχρονη και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1.500 Αμερικανών πολιτών ηλικίας από 16 έως 24 ετών έγινε μία καταγραφή για το πώς βλέπουν το μέλλον.

Υψηλή Εξειδίκευση: Προσόν ή Μειονέκτημα;

Οι τύποι και τα επίπεδα των προσόντων του εργατικού δυναμικού διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μόνο περιορισμένα σημεία σύγκλισης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορές όσον αφορά στις εθνικές παραδόσεις, στην εκπαίδευση και τη κατάρτιση, στις οικονομικές δομές και στη ζήτηση των δεξιοτήτων.

Ζήτηση και προσφορά δεξιοτήτων μέχρι το 2020

Το διάστημα 2008-2010 εξαιτίας της οικονομικής επιβράδυνσης χάθηκαν στην Ευρώπη περίπου 5,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Παρότι ο αριθμός αυτός είναι αναμφισβήτητα μεγάλος, είναι χαμηλότερος από εκείνον που αρχικά αναμενόταν.

Οι Κλάδοι με τις Μεγαλύτερες Προοπτικές

Το να κάνεις τη σωστή επιλογή στην αγορά εργασίας αποδεικνύεται δύσκολο εγχείρημα. Αν είσαι εργαζόμενος θα πρέπει να επιλέξεις τι καριέρα θέλεις να ακολουθήσεις, αν είσαι επιχειρηματίας θα πρέπει να αποφασίσεις τι προσωπικό θα προσλάβεις, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής χρειάζεται να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης.

Πώς οι επιχειρήσεις αναζητούν τους μελλοντικούς εργαζόμενους

Βασικός στόχος ενός προγράμματος προσέλκυσης εργαζομένων είναι η προσέλκυση υποψηφίων που να ταιριάζουν αφενός μεν, με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας αλλά ταυτόχρονα, η θέση εργασίας να καλύπτει τις δικές τους ανάγκες, φιλοδοξίες. Κομβικό σημείο της διαδικασίας προσέλκυσης εργατικού δυναμικού είναι η απόφαση του οργανισμού να προβεί σε εξωτερική ή σε εσωτερική κάλυψη των κενών θέσεων, καθώς επίσης, και αν η κάλυψη των θέσεων αυτών θα έχει βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

Η Γνώση Σώζει

Επικρατεί η άποψη ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων είναι περισσότεροι από τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, ενώ εμφανίζεται έλλειψη εργαζομένων με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Όμως, η άποψη αυτή δεν είναι ορθή.

Η ανεργία πράγματι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελληνικής κοινωνίας με το ποσοστό της να διαμορφώνεται για το μήνα Μάρτιο στο 26,8%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δραματική στους νέους καθώς το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 58,3%.

Οι πολλές όψεις του εθελοντισμού

Η δημοσιονομική κρίση έχει αναδείξει περισσότερο από ποτέ άλλοτε τη σπουδαιότητα του εθελοντισμού. Τα προβλήματα, ιδιαίτερα της επιβίωσης αλλά όχι μόνο, που δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να προκαλούνται απαιτούν αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου, χωρίς την προσδοκία οποιασδήποτε υλικής ανταμοιβής, μιας και η απουσία υλικών πόρων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες είτε πρόκλησης είτε επιδείνωσής τους.

Ποιοι Έχουν Δουλειά

Παρά τη μείωση της απασχόλησης στις χώρες της Ευρωζώνης, οι επαγγελματικές ευκαιρίες εν μέσω κρίσης συνεχίζουν να υφίστανται αρκεί να εστιάσει κανείς στα επαγγέλματα που προσφέρουν ευκαιρίες. Η αγορά εργασίας δεν παραμένει σταθερή αλλά είναι ευμετάβλητη στις επικρατούσες συνθήκες.

Σελίδες