Ελληνικές επιχειρήσεις και διά βίου μάθηση

Σε μελέτη του 2009 (στο Διάγραμμα 1 αποτυπώνονται τα αποτελέσματά της σχετικά με τη συμμετοχή εργαζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης), προκύπτει πως σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) το ποσοστό συμμετοχής στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Φιλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας και του Βελγίου!

Το πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας

Η τρέχουσα κρίση επιτάχυνε το ρυθμό αναδιάρθρωσης της οικονομίας, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ατόμων που απασχολούνταν σε κλάδους φθίνουσας ανάπτυξης να οδηγηθεί στην ανεργία. Επιπλέον τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση νέας εργασίας εξαιτίας, μεταξύ άλλων, του ότι δεν διαθέτουν τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούν οι αναπτυσσόμενοι τομείς.

Συμβουλές για να ξεχωρίσετε σε μια συνέντευξη για δουλειά αμέσως μετά το πανεπιστήμιο

1. Αποκτήστε κάποια εργασιακή εμπειρία ενώ σπουδάζετε.

2. Φροντίστε ώστε οποιαδήποτε άλλη απασχόληση (π.χ. εθελοντισμός) παρουσιάζεται στη σωστή χρονολογική σειρά στο βιογραφικό σας. Δείχνει ενεργητικό πνεύμα και προθυμία για διεύρυνση των οριζόντων σας.

3. Κάντε έρευνα για την εταιρεία ή τον εργοδότη, όπου θα πάτε για συνέντευξη. Μάθετε ακριβώς ποιοι είναι και τι κάνουν. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις βασικές πληροφορίες, ώστε να κάνετε εντύπωση.

Ψηφιακή Γνώση: Βασικό Εφόδιο στην Αγορά Εργασίας

Η ψηφιακή γνώση (Digital Competence) στη σύγχρονη εποχή αποτελεί τόσο εφόδιο όσο και δικαίωμα για τον κάθε πολίτη. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα δύσκολα εξοικειώνονται και υιοθετούν τις τεχνολογικές αλλαγές.

Οξύ το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην Ευρώπη

Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων, δηλαδή η απόκλιση των προσόντων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού από τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, αυξάνει την ανεργία, υπονομεύει την κοινωνική ένταξη και επιφέρει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο, το πρόβλημα της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων έχει παγκόσμιες διαστάσεις.

Επενδύσεις και προσλήψεις σχεδιάζει μία στις δύο επιχειρήσεις για το 2013

Η εταιρεία ICAP, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) και της Εταιρείας Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), πραγματοποίησε μια έρευνα στο διάστημα 11 έως 22 Φεβρουαρίου αναφορικά με τις επενδύσεις στις οποίες προτίθενται να προβούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Δεύτερου Τριμήνου

Η Manpower αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εταιρείες παγκοσμίως στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, εξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες, οι οποίες παρέχουν μια σφιγμομέτρηση της πρόθεσης των εργοδοτών όσον αφορά στις προσλήψεις για το επόμενο τρίμηνο για διάφορες χώρες. Η πιο πρόσφατη έρευνα για την Ελλάδα αφορά στις προοπτικές απασχόλησης για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 και πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 εργοδοτών.

Πώς να επιτύχετε σε μια συνέντευξη με πολλούς στρατολόγους εργασίας

Αν και το να δώσετε μια συνέντευξη έχοντας απέναντί σας πολλούς μαζί ενδέχεται να σας προκαλέσει κάποιο φόβο, μην το βάλετε κάτω. Αυτός ο τύπος συνέντευξης δίνει τη δυνατότητα στους στρατολόγους εργασίας να δοκιμάσουν την αντοχή σας στο άγχος και την πίεση, την ικανότητά σας να ακούτε, καθώς και το λόγο σας. Το να έχετε μια θετική στάση και να μείνετε ήρεμοι θα σας επιτρέψουν να τους πείσετε.

Ιατρικός τουρισμός: ευκαιρία επενδύσεων

Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου που εστιάζουν στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μετακίνηση ασθενών εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Η τάση αυτή, η οποία ξεκίνησε από την προσπάθεια να συγκρατηθεί το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών στις ανεπτυγμένες χώρες, αφορά ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών υγείας, από οδοντιατρικές εργασίες και υπηρεσίες αισθητικής ιατρικής, έως σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα συστατικά για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα

Οι γνώσεις και οι συνακόλουθες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού αποτελούν δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας χώρας. Επιπλέον, σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες, η καλύτερη εκπαίδευση συνδέεται με ένα σύνολο ωφελειών και σε προσωπικό επίπεδο, όπως υψηλότερο εισόδημα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ρυθμός Προσλήψεων και Προοπτικές Εργασίας για Ανέργους

Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας ως απόρροια της κρίσης που ταλανίζει την Ευρωζώνη έχει έντονο αντίκτυπο στον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται.

Κρίση και ζήτηση ανθρωπίνου κεφαλαίου

Σε προηγούμενο άρθρο επισημάναμε μία υπό διαμόρφωση τάση μετανάστευσης του καλύτερα καταρτισμένου μέρους του ανθρωπίνου κεφαλαίου της ελληνικής κοινωνίας και τον κίνδυνο “braindrain” που θα αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία.

Διεθνής διάκριση για την επιχειρηματικότητα των νέων Eλλήνων

Θέτοντας ως κριτήρια την καινοτομία και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής ιδέας, καθώς και τη συμβολή της στο ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο, το ίδρυμα Mozilla Foundation επέλεξε τις 8 καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, από εκατοντάδες συμμετοχές παγκοσμίως.

«Education and Innovation in the 21st Century» - ένα συνέδριο με βλέμμα στο μέλλον της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας

«Οι μαθητές σας μαθαίνουν χωρίς εσάς». Με αυτήν τη φράση, που απευθυνόταν σε δασκάλους και καθηγητές, ο Anthony Salcito (αντιπρόεδρος της Microsoft Corp. USA, Worldwide Public Sector Education) τόνισε τη μεγάλη σημασία που πλέον παίζει η τεχνολογία στην εκπαίδευση.

Κρίση και μετανάστευση

Μία από τις συνέπειες της κρίσης που διανύουμε αποτελεί η ανάγκη για μετανάστευση μεγάλου μέρους του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού για εξεύρεση εργασίας

Ο μακρύς δρόμος της Διά Βίου Μάθησης

Η Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) στην Ελλάδα είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης, για τον οποίο επικρατεί μια αχλύ τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τις δράσεις και τα αποτελέσματά της. Κι αυτό, ενώ η σημασία της είναι τόσο μεγάλη για το άτομο και την επαγγελματική του πορεία, ώστε να αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Όταν οι μαθητές επιχειρούν καινοτομώντας

Οι μαθητικές επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό. Αυτό θα λέγαμε πως είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από το «Trade Fairs 2013»

Σπουδάζω στη Γαλλία

Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και φέτος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Campus France (τον εθνικό φορέα για την προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης και τους διεθνείς φοιτητές), διοργάνωσε την έκθεση «Σπουδάζω στη Γαλλία».

Χρυσός μισθός για όσους έχουν ACCA

Το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants UK) αποτελεί έναν πρώτης κλάσης επαγγελματικό τίτλο, του μεγαλύτερου επαγγελματικού σώματος εγκεκριμένων λογιστών-ελεγκτών στον κόσμο.

Αποτελεσματικό στέλεχος είναι το εκπαιδευμένο στέλεχος

Το μέλλον μιας εταιρείας περνάει από την εκπαίδευση. Αυτό είναι το μήνυμα που απορρέει από τις λίστες ταξινόμησης των Financial Times.

Σελίδες