Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε έναν εξαντλητικό πίνακα των επαγγελμάτων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Μπορείτε να δείτε 468 αναλυτικές περιγραφές επαγγελμάτων ανά επαγγελματική κατηγορία που περιλαμβάνουν :

Γενική περιγραφή των καθηκόντων,
Απαιτούμενη εκπαίδευση,
Απαιτούμενες δεξιότητες,
Επαγγελματικές προοπτικές,
Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον και
Απαιτούμενο εξοπλισμό και μέσα.

Έτσι, μπορείτε να αποκτήσετε μια ικανοποιητική εικόνα του τομέα με τον οποίο σκέφτεστε να ασχοληθείτε, καθώς και να βρείτε διάφορες εναλλακτικές που ενδεχομένως δεν θα έχετε σκεφτεί.

Επιλέξτε την επαγγελματική κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την κατηγορία και τα σχετικά επαγγέλματα με αυτή.

Η EduJob προσφέρει online υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. Επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες EduJob, για να ενημερωθείτε.Αθλητισμός (14 επαγγέλματα)
Κατασκευαστικός Κλάδος (16 επαγγέλματα)
Λογιστικά Επαγγέλματα (4 επαγγέλματα)
Λογοτεχνία - Συγγραφή (8 επαγγέλματα)
Διοικητικά Επαγγέλματα (21 επαγγέλματα)
Εθελοντικά Επαγγέλματα (4 επαγγέλματα)
Ναυτιλιακός Κλάδος (11 επαγγέλματα)
Νομικός Κλάδος (7 επαγγέλματα)
Οργανωτικές Εργασίες (19 επαγγέλματα)
Επαγγέλματα Αισθητικής (25 επαγγέλματα)
Τομέας Υγείας (36 επαγγέλματα)
Υγεία και Πρόνοια (36 επαγγέλματα)
Θεολογικά Επαγγέλματα (5 επαγγέλματα)
Φυσικές Επιστήμες (12 επαγγέλματα)