Πανελλαδικές: Πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Μετά το τέλος των Πανελλαδικών, η αγωνία των υποψηφίων, όπως είναι φυσικό, έχει στραφεί στο πού θα κυμανθούν οι βάσεις.

Ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Μία από αυτές αναδημοσιεύουμε εδώ, συγκεκριμένα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος». Σύμφωνα με αυτές έχουμε τα εξής:

1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Υγιεινή: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα "Υγιεινή", όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

Αρχές επεξεργασίας τροφίμων και ποτών: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

ΘΕΜΑ Α

Α1.

Α: Σωστό

Β: Λάθος

Γ: Λάθος

Δ: Σωστό

Ε: Λάθος

A2.

1:ε (επίκρανση ελιών), 2:γ (χρωστική), 3:α (παράγοντας ωρίμανσης),4: β (αμινοξύ), 5: στ (πολυσακχαρίτης)

ΘΕΜΑ Β

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

Χημεία: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της Χημείας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

Λατινικά: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα των Λατινικών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 Α1. Νόμισε ότι ερχόταν προς αυτόν άνθρωπος με πελώριο μέγεθος και με βρόμικο πρόσωπο, όμοιος με εικόνα νεκρού. Αυτόν μόλις ο Κάσσιος είδε, φόβος τον έπιασε και θέλησε να πληροφορηθεί το όνομά του. Εκείνος απάντησε ότι ήταν ο Πλούτωνας.

Μεταφορά φορτίων: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Μεταφορά Φορτίων, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς

ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Σ

ε. Λ

Α2. 1→ γ, 2→, 3→ α, 4→ στ , 5→ β

ΘΕΜΑ B

B1. σελ.261-262

B2. σελ. 264

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. σελ. 329-330

Γ2. σελ.261

ΘΕΜΑ Δ

Ψηφιακά συστήματα: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 

 ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σ σελ.70

β. Λ σελ. 76

γ. Λ σελ. 184

δ. Σ σελ. 159

ε. Σ σελ. 261

Α2. 1→ β, 2→ στ, 3→ε, 4→ γ, 5→ α

 

ΘΕΜΑ B

B1. ΔΜ σελ. 96

B2. ΨΗΦΙΑΚΑ σελ. 130-131, 140

B3. ΔΜ σελ. 87, 88

 

ΘΕΜΑ Γ

Προγραμματισμός υπολογιστών: οι απαντήσεις

Δείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις στο μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 ΘΕΜΑ Α

Α1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος

 

Α2. 1.στ 2. γ 3. δ 4. α 5. β

 

Α3.

α. 2 3 4 5 6 7 8 9

β. 2 5 8

γ. abcabc

Φυσική: οι απαντήσεις

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

ΑΕΠΠ: οι απαντήσεις

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα ΑΕΠΠ, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 

 

Ιστορία: οι απαντήσεις

Δείτε τις ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

 ΘΕΜΑ Α1

Α. Εκλεκτικοί: Σχολικό, σ.77: «Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862 προέκυψαν νέα πολιτικά κόμματα. Ένα απ’ αυτά, με μικρότερη απήχηση, ήταν και οι Εκλεκτικοί, μια ετερόκλητη παράταξη […] σταθερότερες κυβερνήσεις».

Νεοελληνική Γλώσσα (ΕΠΑΛ): Απαντήσεις θεμάτων

Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς:

Η μαθητεία και η σημασία της

Η μαθητεία αποτελεί ιδιαίτερη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία συνιστά σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Πρόκειται για συνδυασμό εργασίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος προσφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στον επιχειρηματία και στον ασκούμενο.

Σχολή Αστυφυλάκων: Εισαγωγή και για υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Καθορίστηκε το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό.

20 sos ερωτήσεις/απαντήσεις για τις Πανελλαδικές

Για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν γίνει πολλές μεμονωμένες αλλαγές, οι οποίες ωστόσο έχουν σημασία για την επιτυχία στις εξετάσεις. Ως εκ τούτου, χρειάζεται οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τι έχει αλλαχθεί, ώστε να μη βρεθούν προ εκπλήξεων.

Έτσι, η εφημερίδα «Έθνος» δημοσίευσε 20 βασικά σημεία που αφορούν τις Πανελλαδικές, με στόχο να λυθούν οι απορίες της τελευταίας στιγμής και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

1. Αν χάσω τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου για λόγους ασθενείας ή άλλους σοβαρούς λόγους όπως θάνατος συγγενικού προσώπου τι θα κάνω;

Στρατιωτικές Σχολές: η προκήρυξη για τους εισακτέους

Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 18, σε ποσοστό 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α', Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α', Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α', Ν.4186/2013- ΦΕΚ 193/ Α' όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν.4264/2014 - ΦΕΚ 188/Α') και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

Πανελλαδικές 2017: Τα νέα Τμήματα του Μηχανογραφικού

Στο φετινό μηχανογραφικό θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές, τις οποίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν, ώστε να γνωρίζουν τις επιλογές τους. Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί τμήματα, είτε νέα είτε άλλα που είχαν καταργηθεί και επανέρχονται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» οι αλλαγές είναι οι εξής:

Τα τμήματα που ιδρύονται:

Τουριστικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) – Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Σχολή Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

Πανεπιστημιακά τμήματα με εργασιακό μέλλον

Σε μια εποχή, όπου η αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ρευστή, χρειάζονται έξυπνες κινήσεις, ώστε βγαίνοντας κανείς σε αυτήν να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εφημερίδα «Έθνος» αναζήτησε και εντόπισε πέντε σχολές, οι οποίες δεν είναι πολύ γνωστές, αλλά των οποίων οι απόφοιτοι, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, έχουν πολύ καλές προοπτικές απορρόφησης. Αυτές είναι:

1 Διοικητικής Επιστήμης Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση