14 προγράμματα για ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ στηρίζει 14 προγράμματα, τα οποία είναι ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων από ανέργους ή εργοδότες προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, όπως αναφέρει ο ιστότοπος aftodioikisi.gr.

Ειδικότερα τα 14 ανοιχτά – ενεργά προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι: 

Πόσοι Παιδοκόμοι και Βοηθοί Δασκάλων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Το επάγγελμα του παιδοκόμου και του βοηθού δασκάλου σχετίζεται με την επίβλεψη και την παροχή φροντίδας σε παιδιά σε σχολεία, σπίτια και κέντρα παιδικής φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, οι παιδοκόμοι και οι βοηθοί δασκάλων είναι επιφορτισμένοι με μια σειρά καθηκόντων μη εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ώστε να συμβάλλουν στο έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, περνούν χρόνο με τα παιδιά κάνοντας ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ παίζουν διάφορα παιχνίδια και τους διαβάζουν ιστορίες. Τέλος, ετοιμάζουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολείων για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Πόσοι Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Καθημερινά για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών μας ο ταμίας είναι αυτός που θα μας εξυπηρετήσει είτε σε μια δημόσια υπηρεσία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ανάλογη είναι η περίπτωση του υπαλλήλου έκδοσης εισιτηρίων, ο οποίος εκτελεί χρέη ταμία ως προς την έκδοση εισιτηρίων.

Πόσοι Υπάλληλοι Λογιστηρίου και Ασκούντες Συναφή Επαγγέλματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Ο λογιστής, ο βοηθός λογιστή, ο φοροτεχνικός, ο ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, το στέλεχος κοστολόγησης στη βιομηχανία-βιοτεχνία αποτελούν ορισμένα χαρακτηριστικά επαγγέλματα της κατηγορίας των επαγγελμάτων που σχετίζονται με το λογιστήριο.

Πόσοι Πωλητές σε Καταστήματα θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Το επάγγελμα του πωλητή σε καταστήματα περιλαμβάνει μια σειρά καθηκόντων που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του πελάτη. Συγκεκριμένα ο πωλητής είναι εκείνος που υποδέχεται τους πελάτες, ακούει τις επιθυμίες τους και συζητά για τα διάφορα προϊόντα, με σκοπό να τους πείσει να τα αγοράσουν. Παράλληλα, μπορεί να είναι χειριστής ταμειακής μηχανής, ενώ ασχολείται και με την παρακολούθηση των ελλείψεων και την προμήθεια νέων προϊόντων μέσω παραγγελιών. Σε πολλές περιπτώσεις ο πωλητής εκτελεί χρέη γενικού επιβλέποντα στο κατάστημα, με αποτέλεσμα ο ρόλος του να γίνεται εν τέλει πολυδιάστατος.

Πόσοι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Ο Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδάσκει το μάθημα του γνωστικού αντικειμένου που είναι ταυτόσημο ή συναφές με την ειδικότητά του και υλοποιεί τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων των συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, κατανέμει την ύλη που οφείλει να διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίμηνο σε διδακτικές ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Ο μεγαλύτερος αριθμός καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απασχολείται στην περιφέρεια της Αττικής (34,7%), ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (17,8%) και η Θεσσαλία (7,9%). Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι συγκεντρωμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Πόσοι Δάσκαλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Τα επαγγέλματα του νηπιαγωγού και του δασκάλου θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς συμβάλλουν στις γνώσεις αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού.

Πόσοι Οικονόμοι και Διαχειριστές Κτιρίων θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Βασικό μέλημα των οικονόμων και διαχειριστών κτιρίων ή εναλλακτικά –όπως λέγονται– των εποπτών καθαρισμού και φροντιστών κτιρίων και κατοικιών, είναι ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η εποπτεία του έργου των καθαριστών και του υπόλοιπου προσωπικού καθαριότητας, σε εμπορικές, βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις και οικήματα. Επίσης, αναλαμβάνουν χρέη φροντιστή και έχουν την ευθύνη φύλαξης σε ξενοδοχεία, γραφεία, διαμερίσματα, σπίτια και ιδιωτικές κατοικίες.

Πόσοι Νομικοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Στο νομικό κλάδο συγκαταλέγεται ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, όπως οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί επιμελητές, ανάλογα με τα διάφορα νομικά και δικαστικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Πόσοι Κομμωτές και Αισθητικοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Ο κομμωτής και ο αισθητικός ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελμάτων που ασχολούνται με το κάλλος του ατόμου. Καθότι ο καλλωπισμός και η επιμέλεια της εξωτερικής εμφάνισης αποτελούν την εικόνα ενός ατόμου –θέλοντας και μη– επηρεάζουν την πρώτη εντύπωση που αυτό αποπνέει. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων αντανακλώνται στην εικόνα τους.

Πόσοι Ταξιδιωτικοί Συνοδοί, Εισπράκτορες και Ξεναγοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Οι ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα, καθώς συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ενός από τους σημαντικότερους κλάδους στην ελληνική οικονομία, αυτόν του τουρισμού.

Πόσοι Σερβιτόροι θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Όπως το επάγγελμα των μαγείρων έτσι και αυτό των σερβιτόρων είναι άμεσα συνυφασμένο με τον τουριστικό κλάδο. Η αύξηση του κλάδου αυτού έχει άμεση και έμμεση επίπτωση στην απασχόληση, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στο σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομίας. Η εξέλιξη της απασχόλησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια συνδέεται με την οικονομική κρίση. Αρκετοί είναι οι νέοι που στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία αναγκάζονται να στραφούν σε επαγγέλματα τα οποία απαιτούν χαμηλού επιπέδου δεξιότητες, όπως είναι αυτό των σερβιτόρων.

Πόσοι Μάγειρες θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Το επάγγελμα των μαγείρων είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τουριστικό κλάδο, καθώς η πλειονότητα των επαγγελματιών μαγείρων απασχολείται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και ζαχαροπλαστεία. Η υψηλή τουριστική κίνηση, που εμφανίζει η χώρα μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο ζωής που αναγκάζει το μέσο Έλληνα να απουσιάζει πολλές ώρες της ημέρας από το σπίτι του, αυξάνουν την κίνηση στα εστιατόρια, τις ταβέρνες και τα ταχυφαγεία, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εύρεση εργασίας στους συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Πόσοι Μηχανικοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Το επάγγελμα του μηχανικού προσφέρει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων επαγγελματικής αποκατάστασης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία πολλές από τις ειδικότητες των μηχανικών έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση.

Πόσοι Μαθηματικοί, Αναλογιστές και Στατιστικοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Οι μαθηματικοί, οι αναλογιστές και οι στατιστικοί αποτελούν ένα αρκετά εξειδικευμένο επάγγελμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως θεωρητικό παρά πρακτικό, με αποτέλεσμα η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας να είναι λιγότερο στενή σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Το γεγονός ότι το 2012 απασχολούνταν στην ελληνική οικονομία 4.946 άτομα είναι ενδεικτικό του χαρακτηριστικού αυτού.

Πόσοι θα Είναι οι Απασχολούμενοι στα Παραϊατρικά Επαγγέλματα στην Ελληνική Οικονομία Μέχρι το 2020;

Η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής καθιστούν τα επαγγέλματα του κλάδου της υγείας μεταξύ αυτών με τις πλέον θετικές προοπτικές μέχρι το 2020.

Πόσοι Νοσηλευτές και Μαίες θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία μέχρι το 2020;

Τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και οι μαίες είναι βασικοί παραγωγικοί συντελεστές στον κλάδο της υγείας. Ωστόσο, στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς αυτούς, με δυσάρεστα επακόλουθα στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας (Διαγράμματα 1 και 2). Δεν είναι όμως μόνο το ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών αλλά επιπλέον δυσχεραίνεται και κάθε προσπάθεια διαχείρισης και υλοποίησης οποιουδήποτε σχεδίου αλλαγής στον χώρο της υγείας.

Πόσοι Γιατροί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Το 2012 η Ελλάδα είχε με διαφορά τον υψηλότερο αριθμό γιατρών κατά κεφαλήν μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, αφού είχε 6,2 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους, αριθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της ΕΕ-28, που κατά μέσο όρο είχε 3,4 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους.