404 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Αυτές είναι οι 404 θέσεις εργασίας που προκήρυξε η ΔΕΗ αυτή την περίοδο:                                                                                       &nb

8.845 μόνιμες θέσεις σε δήμους: Έτσι θα γίνει η μοριοδότηση

Με αυτόν τον τρόπο θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι για τις 8.845 μόνιμες θέσεις εργασίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων. Συγκεκριμένα:

Μόρια από προϋπηρεσία

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

 

Αττική

Ιατροί Ψυχίατροι ή Παθολόγοι ή Γενικοί Ιατροί ΠΕ: 5 θέσεις

Πρόσφατες θέσεις εργασίας σε Aegean, Public, Πλαίσιο, Starbucks

Αυτές είναι οι πλέον πρόσφατες θέσεις εργασίας σε Aegean Airlines, Public, Πλαίσιο και Starbucks.                                                                                   &n

Οι πρόσφατες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

 

20 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

Προκηρύξεις για 10.388 μόνιμες θέσεις στις αρχές του 2018

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 αναμένεται να «τρέξουν» διάφοροι διαγωνισμοί για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι οι εξής:

510 διανομείς, οδηγοί και υπάλληλοι στα ΕΛΤΑ

62 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δυο (62) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (κεντρική υπηρεσία - εφορείες αρχαιοτήτων – Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.), ως κατωτέρω:

548 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ: η προκήρυξη

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι θέσεις έχουν ως ακολούθως:

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.):

- Κλάδος ΠΕ Εφοριακών, τετρακόσιες δέκα οκτώ (418) θέσεις.

- Κλάδος ΠΕ Τελωνειακών, εκατόν τριάντα (130) θέσεις.

Άμεσα οι δύο προκηρύξεις για 610 μόνιμες θέσεις

Από μέρα σε μέρα αναμένονται οι δύο προκηρύξεις για 610 μόνιμες προσλήψεις για διάφορες ειδικότητες και εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι οποίες θα προβλέπουν και τις προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Ειδικότερα οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ θα αφορούν 548 μόνιμες προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  ενώ στο εθνικό τυπογραφείο στάλθηκε από το ΑΣΕΠ και η νέα προκήρυξη 16Κ/2017 για μόνιμες προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης και τις εφορείες αρχαιοτήτων.

Οι πλέον πρόσφατες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

43 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

308 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Οι πρόσφατες θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ.

2.386 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών τον Δεκέμβριο

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει ένα κύμα προσλήψεων στο Δημόσιο σε διάφορους φορείς, όπως υπουργεία, ΔΕΚΟ, δήμους, νοσοκομεία, μουσεία, ΟΑΕΔ κ.ά.

8.845 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους: οι πίνακες με τις θέσεις

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των δήμων για 8.845 θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα αφορούν μόνιμη απασχόληση.

Οι αποφάσεις αφορούν: πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Για να δείτε τις θέσεις πατήστε εδώ.

435 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Αθηναίων η πρόσληψη προσωπικού τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) ατόμων.                                                                                   &nbs

53 θέσεις μη ιατρικού προσωπικού στο Γ. Ν. Θ. Ιπποκράτειο

Δύο προκηρύξεις έχουν δημοσιευθεί για την πρόσληψη συνολικά 53 ατόμων μη ιατρικού προσωπικού στο Γ. Ν. Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ".                                                                  

 

Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

19 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό

218 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί από φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ.

 

Στο Εθν. Τυπογραφείο η προκήρυξη για 62 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 16Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία- Εφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής

400 προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Αρχίζουν οι διαδικασίες πρόσληψης 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση