ΕΥΔΑΠ: Τα προσόντα για τις 300 μόνιμες θέσεις εργασίας

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ έδωσε την έγκριση των παρακάτω επιμέρους ειδικοτήτων στις οποίες απαιτούνται ειδικά προσόντα σε ορισμένες θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, που αφορούν στην πρόσληψη από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. τριακοσίων (300) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ήτοι:

1. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με εξειδίκευση στο Project Management-Σύνολο θέσεων: δύο (2) [εκ των δεκαεννέα (19) της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών]:

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρχος: 62 θέσεις πρακτικής άσκησης

H Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος AE (ΚΠΙΣΝ AE) παρέχει σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών την ευκαιρία αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς. Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Επιδότηση 100% σε πτυχιούχους

Άνεργοι αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν από σήμερα (8 Νοεμβρίο) έως και τις 13 Δεκεμβρίου τις αιτήσεις τους σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑγια τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία επιχείρηση σχετικής με τις σπουδές τους. Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 100%.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης. 

 

53 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό

548 μόνιμοι υπάλληλοι στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων: οι τίτλοι που θα ζητηθούν

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η νέα μεγάλη προκήρυξη για την πρόσληψη 548 μόνιμων υπαλλήλων για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσα στο Δεκέμβριο.

5 οργανικές θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

To ΑΣΕΠ προκήρυξε την πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών και διαδικασία πρόσληψής τους.

Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής

3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας

4. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας

5. Επικοινωνιολόγος

Πρόσφατες θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

15.196 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών μέχρι το τέλος του χρόνου

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους σε διάφορους φορείς. Πρόκειται τόσο για μόνιμες όσο και για εποχικές θέσεις. Οι θέσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν είναι οι ακόλουθες:

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε Eurobank, Σαρακάκης, Vodafone

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται την παρούσα περίοδο σε Eurobank, Σαρακάκη και Vodafone.

6.667 μόνιμες θέσεις σε Δήμους: πώς θα κατανεμηθούν

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους δήμους. Υπογράφηκαν τα αιτήματα των Δήμων για την πρόσληψη 6.667 μόνιμων εργατών καθαριότητας ανταποδοτικών υπηρεσιών.

335 μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ: η προκήρυξη

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες πέντε (305) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

- ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), διακόσες είκοσι μία (221) θέσεις.

335 μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ: η προκήρυξη

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες πέντε (305) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

- ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), διακόσες είκοσι μία (221) θέσεις.

Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

163 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα

35 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό

Η προκήρυξη για τις 53 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας - ΑΕΜΥ Α.Ε., στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών - Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σαράντα οκτώ (48) θέσεις.

119 θέσεις ΟΒΑ στον Στρατό Ξηράς

Προκηρύσσονται εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός έτους (1), οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 με το (στ) σχετικό.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας σε ΟΤΑ και Δημόσιο

Αυτές είναι οι τρέχουσες θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε ΟΤΑ και Δημόσιο.                                                                   

 

Ειδικότητες και προσόντα για τους 5.000 μόνιμους στους δήμους

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται η νέα προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 5.000 μονίμων στους δήμους.

Το ΑΣΕΠ έχει επεξεργαστεί περίπου το 80% των αιτημάτων και απομένουν λίγοι ακόμη δήμοι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να σταλεί για ΦΕΚ η νέα προκήρυξη. Στελέχη του ΑΣΕΠ εκτιμούν ότι ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να εκδοθεί πριν το τέλος του 2017.

Σύντομα η προκήρυξη για 335 μόνιμες θέσεις στον ΟΑΕΔ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

7 προγράμματα του ΟΑΕΔ για 81.000 ανέργους

Επτά νέα προγράμματα θα θέσει σε εφαρμογή μέσα στο επόμενο 6μηνο η διοίκηση του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, τα οποία θα αφορούν 81.000 ανέργους.

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση