26 θέσεις εργασίας στην Commission

 

48 μόνιμες θέσεις σε Εθνικό Τυπογραφείο, Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ο.Σ.Ε.

Δόθηκε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Οι θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δέκα επτά (17) θέσεις.

προκηρύξεις για 1.284 μόνιμες θέσεις τον Μάρτιο

Μέσα στο Μάρτιο αναμένεται να γίνουν 1.284 προσλήψεις σε θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς όπως δικαστήρια, ΟΣΕ, Εθνικό Τυπογραφείο, ΕΛΣΤΑΤ και Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, Υπηρεσίες Ασύλου και ΕΥΔΑΠ.

Οι διαγωνισμοί που αναμένεται να γίνουν είναι οι εξής:

709 διοικητικοί στα δικαστήρια

Υπό έκδοση η προκήρυξη για 300 μόνιμους υπαλλήλους στην ΕΥΔΑΠ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ η προκήρυξη για προσλήψεις 300 μόνιμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ.

410 εποχικές θέσεις εργασίας σε δήμους, Κέντρα κοινότητας, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Οι ειδικότητες που ζητούνται για τις θέσεις αυτές είναι κυρίως φύλακες, καθαριστές, κοινωνικοί λειτουργοί, εργάτες, τεχνίτες, ψυχολόγοι κ.ά. Πιο συγκεκριμένα:

 

235 σε νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία που αυτήν την περίοδο δέχονται αυτήν την περίοδο αιτήσεις για εποχικό προσωπικό είναι τα εξής: το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», πουθα προσλάβει 22 υπαλλήλους ως Προσωπικό Φύλαξης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 3 Μαρτίου 2017.

Θέσεις εργασίας στην Κρι-Κρι

Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για την εργατικότητα, τη μεθοδικότητα, το ομαδικό πνεύμα και την αφοσίωσή τους. Εάν πιστεύετε ότι διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων αποτελούν βασική προτεραιότητα, δεν έχετε παρά να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@krikri.gr

Οι θέσεις που προσφέρονται στην παρούσα περίοδο είναι οι εξής:

15.000 θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε σήμερα, 23/2/2017, η υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων για την πρόσληψη των ανέργων στο πλαίσιο των δυο προσκλήσεων του ΟΑΕΔ που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης για τη δημιουργία 15.000 θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 50 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τις δημόσιες προσκλήσεις πρόκειται, για:

23 θέσεις εργασίας στον ΟΠΑΠ

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με σκοπό να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ταχεία ανάπτυξη, την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και την υπεροχή στην εξυπηρέτηση του Πελάτη, ο Όμιλος προσελκύει ταλέντα και προσλαμβάνει εξαιρετικούς επαγγελματίες, οι οποίοι θα γίνουν μέλη της ομάδας που θα κάνει τον ΟΠΑΠ μια διεθνώς ανταγωνιστική Ελληνική Εταιρεία, ώστε να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Θέσεις εργασίας στην Action Aid και στους Γιατρούς του Κόσμου

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι Action Aid και Γιατροί του Κόσμου.

 

ActionAid

Θέσεις εργασίας σε ΑΒ Βασιλόπουλο, Inditex, Μεσογειακό Σύνδεσμο για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν την παρούσα περίοδο οι ΑΒ Βασιλόπουλος, Inditex και Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών

 

AB Βασιλόπουλος

Υπεύθυνος/η Τυποποιημένων για το κατάστημα στην Χαλκιδική Χανιώτη (ΥΤΧΧΑ17)

Τίτλος θέσης
Υπεύθυνος/η Τυποποιημένων για το κατάστημα στην Χαλκιδική Χανιώτη

Θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Αυτές είναι μερικές από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία και Μ. Βρετανία:

 

Engineers και Scientists στη Γερμανία

The European Patent Office plans to recruit 200 engineers and scientists to work as patent examiners.

7.537 μόνιμοι και εποχικοί μέχρι τα μέσα του έτους

Μέχρι τα μέσα του 2017, δήμοι, νοσοκομεία, μουσεία, δικαστήρια, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ θα προσλάβουν 7.537 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» οι οργανισμοί αυτοί και οι θέσεις που θα ζητήσουν να καλυφθούν είναι:

 

76 μηχανικοί στον ΑΔΜΗΕ

5 νέα προγράμματα για 42.000 ανέργους

Η επεξεργασία πέντε νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε 42.000 ανέργους και θα πλαισιώσουν τη Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας (24.00 θέσεις).

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος» τα προγράμματα είναι τα εξής:

135 θέσεις τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Βγήκε το ΦΕΚ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).

Οι κατηγορίες και οι θέσεις έχουν ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα εννιά (69) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις.

18 θέσεις εργασίας στον ΟΠΑΠ

Ο Όμιλος ΟΠΑΠ είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Ομίλους εταιρειών στην Ελλάδα, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με σκοπό να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ταχεία ανάπτυξη, την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και την υπεροχή στην εξυπηρέτηση του Πελάτη, ο Όμιλος προσελκύει ταλέντα και προσλαμβάνει εξαιρετικούς επαγγελματίες, οι οποίοι θα γίνουν μέλη της ομάδας που θα κάνει τον ΟΠΑΠ μια διεθνώς ανταγωνιστική Ελληνική Εταιρεία, ώστε να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Θέσεις εργασίας σε Wind, Intersport, Power Health και P&G

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι Wind, Intersport, Power Health και P&G.

 

Wind

 

SAP ABAP Developer

ΚΩΔΙΚΟΣ: SAP 001

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αθήνα

 

Σελίδες

X
Εισάγετε το όνομα λογαριασμού σας για το Edujob | Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
Εισάγετε το συνθηματικό εισόδου που συνοδεύει το όνομα λογαριασμού σας.
Φόρτωση