Έρχονται 750 προσλήψεις ανέργων σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, αναμένεται να υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ.

Έρχονται 240 μόνιμες θέσεις σε ΕΚΑΒ και Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

240 μόνιμες θέσεις εργασίας πρόκειται σύντομα να προκηρυχθούν σε Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές είναι:

414 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 15 φορείς του Δημοσίου

Αιτήσεις δέχονται 15 φορείς του δημοσίου για την πρόσληψη 414 νέων υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Όσοι εργαστούν σε υπουργεία θα υπογράψουν 18μηνες συμβάσεις εργασίας. Δείτε στον παρακάτω πίνακα ποιες προκηρύξεις «τρέχουν» αυτήν την περίοδο και τις προθεσμίες για κάθε διαγωνισμό.

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών

56

Microsoft, Aegean, Vodafone, Starbucks, Plaisio, Public: θέσεις εργασίας

Αυτές είναι οι πλέον πρόσφατες θέσεις εργασίας που προσφέρουν οι εταιρίες Microsoft, Aegean, Vodafone, Starbucks, Public και Plaisio.                                                                             &n

Όλες οι θέσεις εργασίας για τα ΕΛΤΑ

Αυτές είναι συνολικά οι θέσεις εργασίας που έχουν προκηρύξει τα ΕΛΤΑ αυτή την περίοδο και θα προκηρύξουν στο επόμενο  διάστημα.                                                                                                                            &nbsp

108 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοίνωσαν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα οκτώ (38) ατόμων ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (Ε.Λ.Τ.Α.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

8.166 μόνιμες θέσεις στους Δήμους: βγήκε η προκήρυξη

Βγήκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

220 εποχικές θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΕΥΔΑΠ, εγκρίθηκε η πρόσληψη, μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και των σχετικών διαδικασιών του, διακοσίων είκοσι (220) ατόμων ως εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα:

Οι ειδικότητες της προκήρυξης για τις 8.166 θέσεις σε Δήμους

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Οι 11 προκηρύξεις για 11.313 μόνιμες θέσεις

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν 11 νέοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, ενώ ήδη δύο διαγωνισμοί βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Πρόκειται για 11.313 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

Οι προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» που κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» σε συνεργασία με την aftodioikisi.gr,είναι οι εξής:

1) 8.845 μόνιμες θέσεις σε δήμους της χώρας

Σύντομα οι προκηρύξεις για 2.690 εποχικές θέσεις εργασίας

Διάφορες προκηρύξεις για εποχικό προσωπικό αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Συνολικά θα γίνουν 2.690 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων σε όλα τα υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (640 θέσεις), καθώς και σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού (2.050 θέσεις). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

2.050 σε φορείς του υπ. Πολιτισμού

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να έχουν προλάβει να στελεχωθούν όλα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι εν όψει της καλοκαιρινής σεζόν.

Οι ειδικότητες για τις 10 θέσεις σε Ε.Ο.Φ., Υπ. Πολιτισμού και Π.Τ.Α.Π.Δ.Ε.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Οι ειδικότητες για τις 42 μόνιμες θέσεις στην ΑΕΠΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για πρόσληψη φυλάκων στο υπ. Εργασίας

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

ΕΛΠΕ: Πρακτική άσκηση για φοιτητές

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών ΑΤΕΙ προσφέρει την ευκαιρία σε σπουδαστές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσα σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσφέροντας θέσεις απασχόλησης σε σπουδαστές, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης.

Beat, Παπαστράτος, Wind, Mikel, Media Markt: οι πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που ζητούν την περίοδο αυτή οι Beat, Παπαστράτος, Wind, Mikelκαι MediaMarkt.

540 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται 28 αιτήματα για την πρόσληψη περίπου 540 εποχικών υπαλλήλων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του e-dimosio.gr τα νέα αιτήματα έχουν μπει σε πρώτη προτεραιότητα για την Ανεξάρτητή Αρχή καθώς το νέο προσωπικό θα πρέπει να έχει προσληφθεί πριν την άνοιξη.

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οι εξής: ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΥΕ Διαμετακομιστών.

35 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοίνωση την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Οι θέσεις αφορούν ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας.

35 θέσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοίνωση την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Οι θέσεις αφορούν ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας.

Επιπλέον προσλήψεις στους Δήμους

Επιπλέον προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, πέραν των επικείμενων 8.171, δρομολογεί η κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με το ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Οι προσλήψεις αυτές ανέρχονται στις 500 και αφορούν στους δήμους που δεν πρόλαβαν να στείλουν στις καθορισμένες προθεσμίες τα σχετικά αιτήματά τους για τον μεγάλο διαγωνισμό, η προκήρυξη του οποίου αναμένεται από μέρα σε μέρα από το ΑΣΕΠ.

Σελίδες