Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βγήκε η προκήρυξη για 4.276 μόνιμες προσλήψεις, οι ειδικότητες

Βγήκε η προκήρυξη μαμούθ του ΑΣΕΠ για χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο, όπως αναφέρει ο ιστότοπος dnews.gr.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Σε λίγες ημέρες η προκήρυξη αναμένεται να λάβει ΦΕΚ στο οποίο θα αναφέρονται οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να στείλουν οι επιτυχόντες του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις αναμένεται να τρέξουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Η προκήρυξη

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop