Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ - CAD USER

Γενική Περιγραφή: Ο Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για να φέρει σε πέρας την εργασία του πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί με επιτυχία, ακρίβεια και ταχύτητα τις επαγγελματικές ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Να κατανοεί έτοιμο σχέδιο ή σκαρίφημα οικοδομικού σχεδίου ή σχεδίου αρμοδιότητας πολιτικών μηχανικών ή τοπογραφικού σχεδίου ή αρχιτεκτονικού σχεδίου ή σχεδίου εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ή σχεδίου αποχέτευσης ή σχεδίου απλής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία σχεδίασης, τα κατάλληλα υλικά σχεδίασης, την κατάλληλη μέθοδο σχεδίασης
 • Να εφαρμόζει και να γνωρίζει τις δυνατότητες των εργαλείων σχεδίασης των υλικών σχεδίασης, των μεθόδων σχεδίασης
 • Να γνωρίζει και εφαρμόζει τις κλίμακες σχεδίασης
 • Να γνωρίζει και εφαρμόζει τα ανθρωπομετρικά και τα εργονομικά μεγέθη, καθώς και τα μεγέθη εξοπλισμού χώρων, κύρια δε σε σχέδια κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων
 • Να γνωρίζει τη σειρά σχεδίασης
 • Να σχεδιάζει σε ορισμένη κλίμακα, σχέδιο που σχεδιάστηκε σε άλλη κλίμακα
 • Να γνωρίζει και να σχεδιάζει συμβολισμούς σχεδίασης
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί την ενδεικνυόμενη γραμματογραφία
 • Να γνωρίζει τρόπους ενδιάμεσων ελέγχων κατά τη σχεδίαση και διορθωτικές παρεμβάσεις στα σχέδια
 • Να γνωρίζει τη σωστή τοποθέτηση διαστάσεων και την ενδεικνυόμενη γραμματοσειρά
 • Να σχεδιάζει σε κλίμακα όψεις, κατόψεις, τομές, ημιτομές δομικών και στοιχείων, καθώς και σχεδίαση λεπτομερειών τους
 • Να σχεδιάζει τοπογραφικά διαγράμματα, να αποτυπώνει γήπεδα και να τα εμβαδομετρά.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή χρησιμοποιεί τα βασικά και ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία και όργανα, τα υλικά σχεδίασης και σχεδιαστικά πακέτα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι γνώσεις και δεξιότητες:

 • Βασικές γνώσεις και στοιχεία της λειτουργίας του υπολογιστή
 • Βασικές γνώσεις και στοιχεία του λειτουργικού συστήματος DOS
 • Χρήση των βασικών στοιχείων και εργαλείων του σχεδιαστικού πακέτου για τη σχεδίαση
 • Χρήση επιπέδων σχεδίασης (layers)
 • Έλεγχος περιεχομένου στην οθόνη
 • Διαστασιολόγηση - χρήση των εργαλείων του σχεδιαστικού πακέτου
 • Χρήση του κειμένου και παραμέτρους που επηρεάζουν τη μορφή του με τη χρήση των εργαλείων του σχεδιαστικού πακέτου
 • Σχεδίαση διαγράμμισης - "γέμισμα" με προκαθορισμένο "ράστερ"
 • Χρήση της εντολής Block και Wblock
 • Γεωμετρικά προβλήματα (σε δύο διαστάσεις) σχεδίασης με την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων του σχεδιαστικού πακέτου
 • Εκτυπώσεις και κλίμακες
 • Τρισδιάστατη σχεδίαση
 • Εξειδικευμένη χρήση -Customization.

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρει η φοίτηση σε αντίστοιχα Τμήματα Πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε επίπεδο ΙΕΚ, ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Σχετικά προγράμματα ειδίκευσης προσφέρονται και στα πλαίσια των δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να ασχοληθεί κανείς με εφαρμογές πληροφορικής με πολυμέσα, χρειάζεται να διαθέτει:

 • Δημιουργικό πνεύμα και φαντασία σε συνδυασμό με υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους Η/Υ
 • Υπομονή και επιμονή
 • Ικανότητα προγραμματισμού
 • Φιλομάθεια και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και αυτοπειθαρχία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η τάση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για τους ειδικούς του κλάδου. Οι αμοιβές τους κρίνονται ικανοποιητικές. Μπορεί να απασχοληθεί σε τράπεζες, κέντρα πληροφόρησης, σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, κινηματογραφικές εταιρείες και studio παραγωγής, ανεξάρτητες εταιρείες κατασκευής λογισμικού με πολυμέσα, internet providers, ανεξάρτητες ομάδες ενημέρωσης και πληροφόρησης, σε εμπορικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, τουριστικές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.λπ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να εργαστεί αυτόνομα ή ως μέλος κάποιας ομάδας, η οποία έχει ένα ευρύτερο αντικείμενο στο χώρο της πληροφορικής. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση από εταιρείες, φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεμάτων ή να διαφημιστούν μέσω ηλεκτρονικής μορφής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή εργάζεται συνήθως σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και σε ωράρια που καθορίζονται από τις ανάγκες ή το φόρτο εργασίας του. Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να επεξεργάζεται το υλικό του, γεγονός που είναι κουραστικό και μπορεί να αποβεί ανθυγιεινό.