Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Οπτικών και Ηχητικών Εφέ

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Οπτικών και Ηχητικών εφέ ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των οπτικών και των ηχητικών εφέ που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο, το θέατρο, την τηλεόραση, σε συναυλίες, σε θεάματα και στα πολυμέσα. Με εργαλεία την επιστημονική και καλλιτεχνική του κατάρτιση καθώς και τη σύγχρονη τεχνολογία, σκοπό έχει να δημιουργήσει οπτικές και ηχητικές «απάτες» οι οποίες θα παραπλανήσουν το θεατή και θα κάνουν το θέαμα εντυπωσιακότερο και πιο πειστικό. Σε πρώτο στάδιο η εργασία του περιλαμβάνει τη σύλληψη μιας ιδέας, στη συνέχεια το σχεδιασμό της με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και τέλος την εφαρμογή και τοποθέτησή της σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί άμεση και συνεχή συνεργασία με όλους τους καλλιτεχνικούς παράγοντες που συνεργάζονται για μια παραγωγή.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Οπτικών και Ηχητικών εφέ εργάζεται σε κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό, σε θέατρα κ.ά., ή σε δικό του γραφείο. Συχνά εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και άγχους όταν υπάρχουν προθεσμίες παράδοσης.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Οπτικών και Ηχητικών εφέ πρέπει να διαθέτει:

  • Ιδιαίτερα ανεπτυγμένη φαντασία
  • Καλλιτεχνική ευαισθησία
  • Ταλέντο στη ζωγραφική και το σχέδιο
  • Άριστη γνώση της τεχνολογίας των η/υ και των πολυμέσων

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν απευθείας σπουδές στην ειδικότητα του τεχνικού οπτικών και ηχητικών εφέ.  Συναφείς σπουδές παρέχονται στα τμήματα της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας των ΑΕΙ και στα αντίστοιχα τμήματα Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών των ΑΤΕΙ. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό και να λάβουν μεταπτυχιακό δίπλωμα με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση. Επίσης στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αγγλία, υπάρχουν προπτυχιακά προγράμματα σε αυτή την ειδικότητα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τον τεχνικό ειδικών οπτικών και ηχητικών εφέ. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των παραπάνω ειδικοτήτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Οπτικών και Ηχητικών εφέ, μπορεί να εργαστεί κυρίως σε εταιρείες που διοργανώνουν καλλιτεχνικά προγράμματα, σε κινηματογραφικά πλατό, σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς και σε εταιρίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το internet. Επίσης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του γραφείο. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αντίστοιχες με τις παραγωγές στο χώρο της τέχνης και του θεάματος.