Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης έχει ως αντικείμενο της εργασίας του το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη πραγματοποίηση σύγχρονης καλλιτεχνικής και τεχνολογικής έρευνας και η προαγωγή της γνώσης στην περιοχή των ψηφιακών μορφών τέχνης. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της ψηφιακής τεχνολογίας για την παραγωγή σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου με τη χρήση νέων εκφραστικών μέσων, καλλιτεχνικής και διεπιστημονικής έρευνας. Μπορεί να είναι εξειδικευμένος σε μια συγκεκριμένη μορφή τέχνης (όπως η φωτογραφία) ή σε συγκεκριμένες τεχνικές με τη χρήση ειδικού λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, είναι ικανός να εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας ή βίντεο και να χρησιμοποιεί συστήματα πολυμέσων, συνθετικές κινήσεις και τρισδιάστατα γραφικά μέσα. Στην εργασία του χρησιμοποιεί μεθοδολογία έρευνας, τεχνολογία animation σε flash, και υπηρεσίες διαδικτύου. Ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του καθορίζονται τα επαγγελματικά του καθήκοντα, η θεματολογία του καλλιτεχνικού του έργου και η επιλογή των οπτικοακουστικών μέσων για την περάτωση του έργου του.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης εργάζεται συνήθως μόνος του, αλλά είναι δυνατόν να συνεργάζεται και με άλλους επαγγελματίες, όπως σκηνοθέτες, ειδικούς μοντάζ, ειδικούς πληροφορικής κ.λπ. Συχνά χρειάζεται να δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς, μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γι’αυτό είναι δυνατό να προκληθούν κόπωση των οφθαλμών, πόνοι στην πλάτη και προβλήματα στα χέρια και τους καρπούς. Συνεπώς, πρέπει να κάνει τακτικά διαλείμματα, να χρησιμοποιεί ειδικά φίλτρα στην οθόνη του υπολογιστή και να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του. Τέλος, συχνά απαιτείται να παρακολουθεί σεμινάρια προκειμένου να ενημερώνεται για τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό του πεδίο και να επισκέπτεται καλλιτεχνικούς χώρους, όπως πινακοθήκες, χώρους δημοπρασιών, μουσεία και εκθέσεις.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης χρειάζεται να διαθέτει:

  • Άριστη γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση της ιστορίας των οπτικοακουστικών τεχνών, γνώσεις σκηνοθεσίας, βίντεο και μοντάζ
  • Φαντασία
  • Καλλιτεχνική ευαισθησία
  • Ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και σχημάτων
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στη σχολή Γραφικών Τεχνών του ΑΤΕΙ Αθηνών το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε συναφείς σχολές των ΑΕΙ. 

Επίσης σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος, σπουδές παρέχονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι τίτλοι που χορηγούν αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Ο Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης για να εργαστεί δεν απαιτείται ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά του Ζωγράφου, του Γλύπτη ή του Χαράκτη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Ψηφιακών Μορφών Τέχνης μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε περιοδικά, σε τηλεοπτικά κανάλια, σε καλλιτεχνικούς χώρους, σε αίθουσες σύγχρονης τέχνης, σε πολιτισμικά κέντρα, ως καθηγητής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αν είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, και ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του καλλιτεχνικό εργαστήριο. Οι αποδοχές του είναι ανάλογες με το ταλέντο και τα προσόντα του ως καλλιτέχνη. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι ανάλογες των πολιτισμικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής, στις καλλιτεχνικές, ερευνητικές και διεπιστημονικές περιοχές των ψηφιακών μορφών τέχνης.