Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανολόγος Μηχανικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής

Γενική Περιγραφή: Το κύριο αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η έρευνα, ο προγραμματισμός, η σχεδίαση, η κατασκευή και η εφαρμογή ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, ο Μηχανολόγος Μηχανικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων ρομποτικών διατάξεων και συστημάτων αυτόματου ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τη βελτιστοποίηση των ρυθμών παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων. Πράγματι, ο συγκεκριμένος ειδικός, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με το σχεδιασμό και τη διοίκηση αυτοματοποιημένων συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής (όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα, τα συστήματα ασαφούς λογικής κ.ά.), με την οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, με την ανάπτυξη συστημάτων οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής καθώς και με τη μελέτη εφαρμογής προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας, των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος κ.ά. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, ηλεκτρονικούς μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών κ.ά. για να φέρει σε πέρας τη δουλειά του.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανολόγου Μηχανικού Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου και Ρομποτικής προβλέπονται στα Π.Δ. 71/1995 και Π.Δ. 372/1997.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων οργανώνουν σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Και Ρομποτικής, εκτός από τα τεχνικά και επιστημονικά προσόντα, πρέπει να διαθέτει:

 • Ενδιαφέρον για την έρευνα
 • Υπευθυνότητα
 • Οξυδέρκεια
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Υπομονή
 • Σωματική αντοχή
 • Επιμονή
 • Παρατηρητικότητα
 • Ακρίβεια και ιδιαίτερη μεθοδικότητα
 • Δεξιότητες συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Εργάζεται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οργανισμούς, υπουργεία, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημίων κ.ά., ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γραφείο στο οποίο εκπονεί τεχνικές μελέτες. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον διαθέτει διδακτορικό.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου Και Ρομποτικής μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά και να συνεργάζεται και με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, ειδικούς διοίκησης και τεχνολογίας συστημάτων παραγωγής, για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Συνήθως, απασχολείται σε βιομηχανικούς χώρους όπου οι συνθήκες εργασίας είναι ανθυγιεινές γιατί έρχεται σε επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες και δυσάρεστες οσμές. Πολλές φορές απαιτούνται μετακινήσεις και ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια ή ερευνητικές μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη ευέλικτων και ευφυών συστημάτων παραγωγής με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.