Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων έχει ως βασική αποστολή το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Οι απόφοιτοι των Τμημάτων έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ44, ΑΡΘΡΟ 2,/2009, ΦΕΚ58/8-4-2009) "Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών". 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει στα τμήματα Πανεπιστημίων Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και σε τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Συναφείς σπουδές προσφέρονται από τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων πρέπει να διαθέτει:

  • Ευρύτητα γνώσεων
  • Δημιουργική και ερευνητική σκέψη
  • Προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα του χώρου της πληροφορικής
  • Μεθοδικότητα
  • Υπευθυνότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε εφαρμογές, όπως τηλε-εργασίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ελέγχου αερομεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τηλεϊατρικής, εμπορίου κ.λπ. Οι προοπτικές του επαγγέλματος διαφαίνονται θετικές λόγω της ανάπτυξης της πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα και της εφαρμογής της σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες της σύγχρονης ζωής. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται στο γραφείο του σε καλές συνθήκες εργασίας με κανονικό ωράριο, που μπορεί όμως να υπερβεί λόγω φόρτου εργασίας. Χρειάζεται να μετακινείται συχνά, αφού είναι απαραίτητο να παρακολουθεί σεμινάρια και ημερίδες, που αφορούν τις εξελίξεις γύρω από το επάγγελμά του ή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα.