Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα ασχολείται με την πολύπλευρη παρουσίαση ενός θέματος μέσω Η/Υ. Με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού δημιουργεί παρουσιάσεις κάθε είδους που ενδέχεται να περιλαμβάνουν φωτογραφίες, εικαστικές δημιουργίες, διαγράμματα και πίνακες, κείμενα, λόγο και μουσική. Πολλές φορές απαιτείται και προγραμματισμός, ώστε να επιτρέπεται η αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Το αποτέλεσμα της δουλειάς του μπορεί να απευθύνεται σε ειδικό κοινό ή σε μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού.

Ο Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα εφαρμόζει τεχνικές σχεδίασης και τελικής δοκιμής του προγράμματος και είναι ικανός να τεκμηριώνει το παραγόμενο αποτέλεσμα. Ακόμα, αναπτύσσει και συντάσσει προδιαγραφές προγραμμάτων, ακολουθώντας καθιερωμένες μεθόδους και πρότυπα. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαλείων των πολυμέσων για τη δημιουργία προγραμμάτων περισσότερο φιλικών προς το χρήστη. Μπορεί επίσης να αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές σε διάφορα περιβάλλοντα και λειτουργικά συστήματα, ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρει η φοίτηση σε αντίστοιχα Τμήματα Πληροφορικής των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε επίπεδο ΙΕΚ, ή σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Σχετικά προγράμματα ειδίκευσης προσφέρονται και στα πλαίσια των δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να ασχοληθεί κανείς με εφαρμογές πληροφορικής με πολυμέσα, χρειάζεται να διαθέτει:

  • Δημιουργικό πνεύμα και φαντασία σε συνδυασμό με υπολογιστική ικανότητα και ευχέρεια στους Η/Υ
  • Υπομονή και επιμονή
  • Ικανότητα προγραμματισμού
  • Φιλομάθεια και προσαρμοστικότητα
  • Ικανότητα αυτόνομης εργασίας και αυτοπειθαρχία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η τάση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για τους ειδικούς του κλάδου. Οι αμοιβές τους κρίνονται ικανοποιητικές. Ο Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα μπορεί να απασχοληθεί σε τράπεζες, κέντρα πληροφόρησης, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους, κινηματογραφικές εταιρείες και studio παραγωγής, ανεξάρτητες εταιρείες κατασκευής λογισμικού με πολυμέσα, internet providers, ανεξάρτητες ομάδες ενημέρωσης και πληροφόρησης, εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές, τουριστικές, ναυτιλιακές επιχειρήσεις κ.λπ. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να εργαστεί αυτόνομα ή ως μέλος κάποιας ομάδας, η οποία έχει ένα ευρύτερο αντικείμενο στο χώρο της πληροφορικής. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) ο Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση από εταιρείες ή φορείς που θέλουν να κάνουν παρουσιάσεις θεμάτων ή να διαφημιστούν χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων με Πολυμέσα εργάζεται συνήθως σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και με ωράρια που καθορίζονται από τις ανάγκες ή τον όγκο της εργασίας του. Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του Η/Υ και να επεξεργάζεται το υλικό του, γεγονός που είναι κουραστικό και ενδέχεται να αποβεί ανθυγιεινό.