Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου - Γραφίστας - Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων - Graphic Design

Γενική Περιγραφή: Αντικείμενο του Ειδικού Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου είναι η δημιουργία εντύπων για την προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ. Ο Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου αναλαμβάνει τη δημιουργία και την επιμέλεια της παραγωγής ποικίλων εντύπων, όπως κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, εξώφυλλα, αφίσες και ηλεκτρονικές (web) σελίδες.

Σε πρώτη φάση, δημιουργεί προσχέδια, ασπρόμαυρα ή έγχρωμα, που τελειοποιεί στη συνέχεια. Ακολουθεί η κατασκευή της τελικής μακέτας, οι προεκτυπωτικές εργασίες (φιλμ, διαχωρισμοί χρωμάτων, μοντάζ), ενώ στο τελικό στάδιο επιμελείται την εκτύπωση. Η εργασία του Ειδικού Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, εξαιτίας της ποικιλίας των θεμάτων και της δυνατότητας του επαγγελματία να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από το επάγγελμά του. Η εργασία του εκτελείται ατομικά, η απόφαση ωστόσο για την παραγωγή και την κυκλοφορία ενός εντύπου μπορεί να είναι τόσο ατομική όσο και συλλογική.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου χρησιμοποιεί απαραίτητα τον Η/Υ και μια σειρά από εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού, όπως προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, σχεδιασμού, στοιχειοθεσίας κειμένου και σελιδοποίησης. Αυτά του επιτρέπουν να πετύχει το εικαστικό αποτέλεσμα που επιθυμεί.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Μπορεί κανείς να σπουδάσει Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου στη Σχολή Γραφικών Τεχνών των ΤΕΙ, σε ΙΕΚ, στα ΤΕΕ και σε σχολές του ΟΑΕΔ. Υπάρχουν όμως και ιδιωτικές σχολές που προσφέρουν κατάρτιση στο ίδιο αντικείμενο.

Η καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής θεωρείται απαραίτητη για τον επαγγελματία, καθώς χρειάζεται να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου χρειάζεται να διαθέτει:

  • Δημιουργικότητα και φαντασία
  • Αναπτυγμένο αισθητικό κριτήριο
  • Ενδιαφέρον και επιδεξιότητα στη χρήση του Η/Υ
  • Γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των εκτυπώσεων, της φωτογραφίας και των μέσων που χρησιμοποιεί στην εργασία του και να είναι ενήμερος για την εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και των εφαρμογών τους στον τομέα των γραφικών τεχνών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται πολύ καλές. Οι αποδοχές του επαγγελματία εξαρτώνται από τον τομέα απασχόλησης και είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές για όσους έχουν εμπειρία και καλή γνώση του λογισμικού. Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης του Ειδικού Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου είναι ιδιαίτερα ευρύ. Έτσι, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, στέλεχος σε καλλιτεχνικά τμήματα γραφικών τεχνών, σε διαφημιστικές εταιρείες, εφημερίδες, περιοδικά και εκδοτικούς οίκους, στα εκδοτικά τμήματα διαφόρων οργανισμών, ακόμη και σε τηλεοπτικούς σταθμούς.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου εργάζεται σε κλειστό και καλά φωτισμένο χώρο γραφείου ή εργαστηρίου, καθιστός μπροστά σε Η/Υ. Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή προκαλεί κούραση στο σώμα και στα μάτια. Το ωράριο καθορίζεται από τη λειτουργία του χώρου όπου εργάζεται, ωστόσο ενδέχεται να δουλεύει αρκετές ώρες μόνος του, προκειμένου να πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του έργου που έχει αναλάβει.