Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κίνητρα το ζητούμενο για την πράσινη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τις ευκαιρίες επένδυσης, τι χάθηκε και τι ανοίγεται στο μέλλον, εκπόνησε τον Οκτώβριο του 2012 η Focus Bari για τον ιστότοπο ka-business.gr, με θέμα "Επενδυτικές ευκαιρίες εν μέσω οικονομικής κρίσης. Χαμένες ευκαιρίες - προοπτικές του μέλλοντος". Στην έρευνα συμμετείχαν 132 ανώτατα στελέχη και ιδιοκτήτες μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των ερωτήσεων που τέθηκαν στους συμμετέχοντες, όπως για τους κλάδους που θα αναπτυχθούν στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που θα ξεπεράσουν την κρίση, ήταν και ορισμένες που αφορούσαν την πράσινη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η άποψή τους για το πράσινο μοντέλο ανάπτυξης και ρωτήθηκαν αν θεωρούν πως οι έλληνες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σε αυτόν το χώρο, για ποιο λόγο υπάρχει απομάκρυνση από την πράσινη ανάπτυξη, καθώς και τι είναι αυτό που θα στρέψει τους επιχειρηματίες στην πράσινη ανάπτυξη.

Οι απαντήσεις δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς το 77% θεωρεί πως γίνονται λίγες ή μη συστηματικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης και μόνο το 12% διαπιστώνει ικανοποιητική προσπάθεια. Επιπλέον, το 6% θεωρεί πως δεν υπάρχει καμία δραστηριοποίηση στον τομέα αυτόν, ενώ το 5% δηλώνει πως, ενώ είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με την πράσινη ανάπτυξη, τώρα την έχει εγκαταλείψει.

Ως προς τους λόγους, για τους οποίους οι επιχειρηματίες έχουν στρέψει την πλάτη στην πράσινη ανάπτυξη, οι απαντήσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί. Έτσι, το 46% θεωρεί ότι φταίει η έλλειψη κινήτρων, το 33% αναφέρει το ασταθές περιβάλλον, ενώ το 15% εντοπίζει την αιτία στη φορολογική αστάθεια. Υπάρχει και ένα 6%, που πιστεύει πως το όλο ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης ήταν μια μόδα που πέρασε.

Ανάλογη είναι και η αντίδραση των ερωτηθέντων όσον αφορά τους λόγους που θα τους κάνουν να στραφούν στην πράσινη ανάπτυξη. Σε ποσοστό 87% (με το 42% να το θέτει ως πρώτο λόγο) θεωρούν ότι αυτό θα γίνει όταν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για υιοθέτηση πράσινων ενεργειών. Το 71% (με 26% να το θέτει ως πρώτο λόγο) προβάλλει τις φοροαπαλλαγές, ενώ τρίτες στη σειρά (46%) είναι οι ευνοϊκότερες επιδοτήσεις από το ελληνικό κράτος. Ακολουθούν η επεξηγηματική έκθεση από οργανισμούς για τα οφέλη μιας πράσινης επιχείρησης (32%) και, τέλος, η ευνοϊκότερη μεταχείριση πράσινων
επιχειρήσεων από το δημόσιο (28%).


Μιχάλης Κατσιμίτσης 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop