Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επιστήμων Πληροφορικής και Η/Υ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και η αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και νομικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη δικτύωση των δομών και τη ροή των πληροφοριών. Ακόμη, ασχολείται με τη συγκέντρωση, την ταξινόμηση, την επεξεργασία και τη μετάδοση των πληροφοριών μέσω των συστημάτων και δικτύων επικοινωνίας και διάφορων εφαρμογών λογισμικού. Τα ιδιαίτερα καθήκοντά του διαφοροποιούνται ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του και την περαιτέρω εξειδίκευσή του. Επίσης, είναι δυνατόν να ασχολείται με την οργάνωση συστημάτων διοίκησης με τη βοήθεια ειδικών εφαρμογών και προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος, αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας μπορεί να είναι η τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας, η ανάπτυξη ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά.


Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, σε άνετο και φωτεινό περιβάλλον. Συνήθως εργάζεται μόνος του, αλλά είναι δυνατόν να ασχολείται και με τον προγραμματισμό πολύπλοκων εφαρμογών σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Η πολύωρη εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι δυνατόν να προκαλέσει κόπωση των οφθαλμών, πόνους στην πλάτη και προβλήματα στα χέρια και τους καρπούς. Γι’ αυτό, οφείλει να κάνει τακτικά διαλείμματα, να χρησιμοποιεί ειδικά φίλτρα στην οθόνη του υπολογιστή και να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του. Τέλος, συχνά απαιτείται να παρακολουθεί σεμινάρια, προκειμένου να ενημερώνεται για τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό του πεδίο και κυρίως για τις προόδους της εικονικής πραγματικότητας.


Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η άρτια επιστημονική κατάρτιση, η δημιουργικότητα, η μεθοδικότητα, η εξοικείωση και η ενημέρωση για τη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας, και η επιδεξιότητα στη χρήση των κορυφαίων τεχνολογικών εργαλείων είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.


Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την προώθηση σε καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική και τη Διοίκηση» με τη συνδρομή των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκονται μαθήματα όπως Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων, Προσομοίωση στη Διοίκηση, Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων κ.ά. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική, στοχεύοντας στην εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣΕ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην «Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών» και στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού», με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Τέλος, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέσσερις κύριες κατευθύνσεις: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Διαχείριση Πληροφορίας, και Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Επιπλέον, σπουδές παρέχονται στο τμήμα Πληροφορικής των ΑΤΕΙ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, στο τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΑΤΕΙ Λάρισας, στο τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του ΑTEI Λαμίας, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΑΤΕΙ Πειραιά και στο τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του TEI Σερρών. Συναφείς σπουδές παρέχονται και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στις ειδικότητες Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής, Ειδικός εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα, Τεχνικός Τηλεπληροφορικής και Τεχνικός Δικτύων του Τομέα Πληροφορικής, όπου οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+, μετά από εξετάσεις στον ΟΕΕΚ. Τέλος, σπουδές παρέχονται σε κολέγια και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι τίτλοι αναγνωρίζονται από το κράτος για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.


Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Πληροφορικής προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα 345, ΦΕΚ 158/τ. Α’ /14-6-89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών καθορίζονται από το Ν. 6422/1934, άρθρο 3 Β.Δ. 26-3-38, Β.Δ. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 2 Β.Δ. 328/1963, Π.Δ. 472/1985 και Π.Δ. 252/1988. Η επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 243/3-12-97. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προβλέπονται από το Ν. 6422/1934, άρθρο 3 Β.Δ. 17-3-1950, κεφ. 1, άρθρο 2, Έγγραφα ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979 και το Π.Δ. 82/2000 (ΦΕΚ 72/τ. Α/2000). Τέλος, δεν υπάρχουν ακόμη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους ΙΕΚ των παραπάνω ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής.


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής. Ειδικότερα, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, σε διάφορες εταιρείες ως μηχανικός εφαρμογών λογισμικού, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σε διαφημιστικές εταιρίες, σε εταιρείες που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς και στατιστικές αναλύσεις, σε διάφορες εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές επιχειρήσεις κ.λπ. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εργαστήρια ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπως στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πάτρας, στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης κ.α. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων, ή να ασχοληθεί με την εξειδικευμένη αρθρογραφία σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να αναπτύξει δραστηριότητα σε τομείς, όπως η σχεδίαση και η ανάπτυξη προγραμμάτων αποθήκευσης, ανάκλησης και μετάδοσης πληροφοριών που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει είναι πολλές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες και βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους χώρους και πλαίσια.