Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Αναψυχής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός, ο οποίος ασχολείται και είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα, ο ως άνω επαγγελματίας συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί κάθε τμήμα της μηχανής ή των σκαφών αναψυχής, ελέγχει την κατάσταση των διαφόρων τμημάτων του κινητήρα ή του σκάφους, λιπαίνει και ρυθμίζει τον κινητήρα, αντικαθιστά ότι εξάρτημα έχει χαλάσει και γενικά κάνει όποιες ρυθμίσεις χρειάζεται για την καλή λειτουργία τους, χρησιμοποιώντας τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και ναυπηγικά σχέδια, ενώ για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, όργανα και συσκευές, που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή της μηχανής των σκαφών αναψυχής, καθώς και των εγκαταστάσεων του σκάφους. Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής, προσλαμβάνεται στην επιχείρηση όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο ή εργοδηγό ή αντίστοιχο προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή τμήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως απλός τεχνίτης αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό του συνεργείου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό υπεύθυνο του τμήματος είτε στον Τ.Υ. της συντήρησης του εργοστασίου (Μηχ/γο, Ηλ/γο, Ναυπηγό κ.λπ.) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης. Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι κανονισμοί και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας περιβάλλοντος, πυρασφάλειας καθώς επίσης και συνεργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα, εκτελώντας τις αναγκαίες κάθε φορά εργασίες.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής, συνήθως εργάζεται σκυφτός, γονατιστός μέσα στο συνεργείο του ή στο ναυπηγείο μικρών σκαφών, όπου επικρατεί αρκετός θόρυβος, υγρασία, καυσαέρια, και οσμές από βενζίνη ή άλλες καθαριστικές ουσίες, ενώ είναι δυνατόν να μετακινηθεί στο σημείο που είναι δεμένο το σκάφος, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη του και εκτός του χώρου της εργασίας του, προκειμένου να επιδιορθώσει τη χαλασμένη μηχανή ή κάποιο άλλο τμήμα του σκάφους. Σχεδόν μόνιμα, τα χέρια του είναι λερωμένα, εφόσον βέβαια ασχολείται με την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής. Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής πολλές φορές παραβιάζει το κανονικό ωράριο εργασίας του, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να παραδώσει το επιδιορθωμένο σκάφος ή τη μηχανή στον πελάτη του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το επάγγελμα πρέπει να του αρέσει η θάλασσα, να ασχολείται με μηχανές, να του αρέσει να χειρίζεται, να ρυθμίζει και να επισκευάζει μηχανήματα, να καταλαβαίνει πως λειτουργεί μία μηχανή ή ένα σκάφος αναψυχής, να έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες στα χέρια και στα δάχτυλα συναρμολογώντας και αποσυναρμολογώντας κάθε τμήμα της μηχανής ή των εγκαταστάσεων των σκαφών αναψυχής, να χειρίζεται εργαλεία, να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος, επίμονος, υπομονετικός και συγκεντρωμένος στην εργασία του, να είναι επινοητικός και εφευρετικός, να έχει καλή όραση και καλή σωματική υγεία και αντοχή και να ανέχεται ουσίες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλεργικές παθήσεις. Παράλληλα δε, η σωστή χρησιμοποίηση των εργαλείων, οργάνων και συσκευών που απαιτούνται για τη συντήρηση και επισκευή της μηχανής των σκαφών αναψυχής, καθώς και των εγκαταστάσεων του σκάφους, η αναγνώριση των βασικών μεγεθών και εννοιών, οι υπολογιστικές ικανότητες για την εύρεση μεγεθών σε απλές εφαρμογές ΜΕΚ και η ικανότητα να διαβάζει μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και ναυπηγικά σχέδια, αποτελούν επίσης απαραίτητα χαρακτηριστικά του τεχνικού μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής. Για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων απαιτείται επίσης, να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα τμήματα του συνεργείου συντήρησης και επισκευής μηχανών θαλάσσης, να γνωρίζει τις ιδιότητες των υλικών και να καθορίζει τις διαστάσεις του και τεχνική, να γνωρίζει τους τύπους σκαφών αναψυχής, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις βασικές αρχές της ιστιοπλοΐας, να γνωρίζει βασικές έννοιες του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρονικών, να γνωρίζει τις βασικές δομές μιας βιοτεχνίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας.


Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών Αναψυχής, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, και περιλαμβάνει τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης των Α’ και Β’ εξαμήνων και τα μαθήματα εξειδίκευσης των Γ’ και Δ’ εξαμήνων, τα οποία είναι: Χρήση Η/Υ, Τεχνική Επικοινωνίας, Αγγλικά, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργική Τεχνολογία, Μηχανική-Αντοχή Υλικών, Αρχές Θερμικών Μηχανών Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας - Περιβάλλον Ναυπηγικό σχέδιο, Ναυπηγική Τεχνολογία-Ορολογία ΜΕΚ (Μηχανές Εσωτερικής Καύσης), Συγκολλήσεις, Στοιχεία Μηχανών, Εφαρμοσμένη Ηλεκτροτεχνία, Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά, Ναυτική Μηχανολογία, Υδραυλικές εγκαταστάσεις, Συστήματα Ψύξης-Κλιματισμού-Αερισμού, Ηλεκτρικές μηχανές και εγκαταστάσεις σκαφών αναψυχής, Κατασκευή σκαφών αναψυχής, Μηχανές Θαλάσσης Ι, Μηχανές Θαλάσσης ΙΙ, Βοηθητικά μηχανήματα -εξοπλισμός πλοίων, Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, Βιομηχανία σκαφών αναψυχής, Συστήματα επικοινωνίας σκαφών αναψυχής, Ναυτική Nομοθεσία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Το σχετικό Π.Δ. που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αυτής της ειδικότητας δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του Π.Δ. 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 39, τεύχος Α’ στις 5-3-2001 και του Π.Δ.347/2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.115, τεύχος Α’ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ’). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του Ο.Ε.Ε.Κ. σε διαγωνισμούς μέσω του Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 220, τεύχος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνίτης, ενώ μπορεί να εξελιχθεί σε τεχνικό υπεύθυνο ή εργοδηγό ή αντίστοιχο προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή τμήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως απλός τεχνίτης αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό του συνεργείου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό υπεύθυνο του τμήματος είτε στον τεχνικό υπεύθυνο της συντήρησης του εργοστασίου (Μηχ/γο, Ηλ/γο, Ναυπηγό κ.λπ.) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής μπορεί να απασχοληθεί στους εξής εργασιακούς χώρους:

 • Βιομηχανίες - βιοτεχνίες Ναυπηγικών υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού - Μηχανολογικού εξοπλισμού - Σκαφών αναψυχής - Μηχανουργεία - Συνεργεία επισκευής - συντήρησης μηχανών θαλάσσης (και μηχανών γενικότερα) - Ναυπηγεία - Μαρίνες σκαφών αναψυχής - Ναυτιλιακές εταιρείες - Πλήρωμα σκαφών αναψυχής ή κάτι ανάλογο.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν μηχανές θαλάσσης, σκάφη αναψυχής και γενικά εξοπλισμό σκαφών αναψυχής.
 • Εργάζεται είτε μόνος του (δική του επιχείρηση ή συνεταιριστική) είτε σαν υπάλληλος σε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση σε τμήματα συντήρησης, νέων έργων, εγκαταστάσεων ή κάτι ανάλογο.
  Οι προοπτικές απασχόλησης για το επάγγελμα αυτό, διαγράφονται μάλλον θετικές

  Πηγές Πληροφόρησης:
 • ΟΕΕΚ, Αθήνα - Νέα Ιωνία, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Τμήμα Σπουδών: Τηλέφωνο: 210-2709168, 210-2709084, 210-2709083, 210-2709085, 210-2709084, fax: 210-2719766, http://www.oeek.gr,
  e-mail:tm.spoudon@oeek.gr
 • OAEΔ: Εθνικής Αντίστασης 8, 174 56 Άλιμος,
  τηλ.: 210/9989000. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr
 • Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ.), Στουρνάρη 53, Αθήνα Τ.Κ. 104 32, τηλ.: 210-5225565,
  fax: 210-5228966.