Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η ναυτιλία αποτελεί τον κλάδο εκείνο της ελληνικής οικονομίας που τις τελευταίες δεκαετίες έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος στο εθνικό εισόδημα της χώρας. Κύριος εκφραστής του συγκεκριμένου κλάδου είναι η εμπορική ναυτιλία, όπου το ανθρώπινο δυναμικό απασχολείται κυρίως με την πραγματοποίηση ενός θαλάσσιου ταξιδιού και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή πλοήγηση και λειτουργία πλοίων, μεταφορά φορτίου και επιβατικού κοινού. Επομένως, η εξοικείωση με τη θάλασσα, η πολύ καλή αντίληψη του χώρου, η διορατικότητα, η υπευθυνότητα και η υπομονή πλάθουν την εικόνα ενός ατόμου ικανού να αντεπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες ενός επαγγέλματος της συγκεκριμένης κατηγορίας. Φυσικά, πέραν των προαναφερόμενων ικανοτήτων, απαιτούνται γνώσεις και εκπαίδευση, την οποία ο υποψήφιος δύναται να λάβει από τη φοίτησή του στις σχολές Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Χίος, Χανιά, Κύμη, Ασπρόπυργο, Πρέβεζα κ.α.). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που διαθέτουν οικονομικές και διοικητικές γνώσεις και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της ναυτιλίας, μπορούν να επανδρώσουν ναυτιλιακές εταιρείες σε αντίστοιχα επαγγέλματα. 


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο πλοίαρχος και ο μηχανικός πλοίων αποτελούν τα δύο σημαντικότερα και πιο στενά συνδεόμενα επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Βέβαια, επαγγέλματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, τον εφοδιασμό, τη ναυπήγηση, την επισκευή των πλοίων, καθώς και τη διοίκηση ναυτιλιακών εταιρειών, δύναται επίσης να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Ευσυνειδησία, υπομονετικότητα, συνέπεια και επινοητικότητα
 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
 • Επιδεξιότητα για τον χειρισμό μηχανημάτων και συσκευών του πλοίου
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Σωματική δύναμη και αντοχή
 • Εξοικείωση με τη θάλασσα και τα ταξίδια
 • Προθυμία και κοινωνική δεξιότητα
 • Δυναμισμός, συνέπεια, αυτάρκεια και αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια
 • Καλή φυσική και σωματική κατάσταση
 • Ψυχραιμία και αντοχή
 • Ικανότητες για την αντιμετώπιση ειδικών μηχανικών προβλημάτων
 • Γρήγορα αντανακλαστικά