Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι Δυναμικοί Κλάδοι Εργασίας

Έχουμε αναφερθεί πρόσφατα σε εκτιμήσεις του γραφείου στατιστικής της εργασίας των ΗΠΑ (BLS) σχετικά με τα επαγγέλματα ή τους κλάδους δραστηριότητας όπου η απασχόληση αναμένεται να σημειώσει σημαντική αύξηση τα αμέσως επόμενα χρόνια και έχουμε προσπαθήσει να .εντοπίσουμε τις βασικότερες μακροπρόθεσμες τάσεις που συνηγορούν στην κατεύθυνση αυτή. Στο σημείο αυτό επανερχόμαστε για να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις και να τονίσουμε πως τα πρώτα σημάδια των εξελίξεων αυτών έχουν ήδη αρχίσει να επιβεβαιώνονται.

Στο Διάγραμμα 1, παρακάτω, απεικονίζονται οι κλάδοι δραστηριότητας οι οποίοι εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία πέντε χρόνια. Από το διάγραμμα επιβεβαιώνεται η τάση αύξησης της απασχόλησης σε τομείς συναφείς με την υγεία του πληθυσμού, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και των προσωπικών/οικιακών βοηθών. Όλοι οι παραπάνω κλάδοι αναμένεται να εμφανίσουν, όπως έχουμε υποστηρίξει, περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης καθώς η μακροχρόνια τάση γήρανσης του πληθυσμού, καθιστά τις υπηρεσίες τους αναγκαίες περισσότερο από ποτέ.

Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον πως στον κατάλογο των κλάδων με σημαντική συνεισφορά στην αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος εξόρυξης ενέργειας, καθώς και αυτός των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον τομέα των εξορύξεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την σημασία της ενεργειακής «επανάστασης» του shale gas που έχει λάβει χώρα στο βορειοαμερικανικό ημισφαίριο τα τελευταία χρόνια (τουλάχιστον, πριν την πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου).

 

/sites/default/files/arthra/eduj1.png 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Bureau of Labor Statistics.

 

Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 2, παρακάτω, απεικονίζονται οι κλάδοι με την μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας για την ίδια περίοδο (2009-2014) στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, παρατηρούμε τάση μείωσης της απασχόλησης σε τομείς όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση. Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικότερα παραδείγματα από τους τομείς των ταχυδρομείων, των εκδόσεων, εκτυπώσεων, κλπ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα εμφανή είναι –ακόμα– τα σημάδια της πρόσφατης κρίσης (η οποία και ξεκίνησε από την στεγαστική αγορά των ΗΠΑ), καθώς πολλές ειδικότητες του κλάδου των κατασκευών και της αξιοποίησης ακινήτων, καταγράφουν από τις χειρότερες επιπτώσεις σε απώλειες θέσεων εργασίας, σε σχέση με τα (ήδη χαμηλότερα σε σχέση με την προ της κρίσης περίοδο) προ πενταετίας επίπεδα.

 

/sites/default/files/arthra/eduj2.png 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Bureau of Labor Statistics.

Τέλος, με ενδιαφέρον καταγράφουμε μείωση στις θέσεις εργασίας της, σε τοπικό/πολιτειακό επίπεδο, κυβέρνησης (local/state government), παρόλο που σε επίπεδο ομοσπονδιακής κυβέρνησης καταγράφεται μικρή αύξηση των θέσεων εργασίας.

 

Κώστας Στρατής
Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ερευνητής Edujob

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop