Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ενδεικτικές απαντήσεις Χημείας ΓΕΛ – ΕΠΑΛ (Ομάδα β΄)

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

& ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

 

 

30/05/2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

 

XHMEIA

 

 

Παρακάτω, θα βρείτε τις προτεινόμενες απαντήσεις, όπως τις έδωσαν τα φροντιστήρια Πουκαμισάς.

 

ΘΕΜΑ Α

A1.

γ

 

A2.

 

δ

 

A3.

 

γ

A4.

α

A5.

α. Σ β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Σ

 

ΘΕΜΑ B

Β1.     α.     Η3 + 3CuO ->N2 + 3Cu + 3H2O

 

 

β.         5CH3CHCH3 + 2KMnO4 + 3H2SO4

----> 5CH3CCH3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

 

                               |                                                              ||

OH                                                                                 O

 

 

Β2.     α.     H αύξηση της θερμοκρασίας μετατοπίζει την θέση της χημικής ισορροπίας εξώθερμης αντίδρασης προς τα αριστερά οπότε η ποσότητα της ΝΗ3 θα μειωθεί όπως και η τιμή της Kc.

 

β.     Αύξηση του όγκου του δοχείου έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης οπότε η θέση της χημικής ισορροπίας, λόγω της αρχής του Le Chatelier, μετατοπίζεται προς τα περισσότερα mol αερίων δηλαδή προς τα αριστερά συνεπώς η ποσότητα της ΝΗ3 θα μειωθεί. Η Kc εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία οπότε η τιμή της θα παραμείνει σταθερή αφού η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται.

 

Β3.      Η περιοχή της αλλαγής χρώματος του δείκτη είναι pKa - 1 < pH < pKa + 1 δηλαδή από 4 έως 6. Επίσης για pH < 4 επικρατεί το χρώμα των μορίων του δείκτη δηλαδή το κόκκινο ενώ για pH > 6 το χρώμα των ιόντων του δείκτη δηλαδή το κίτρινο.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop