Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πώς θα κυμανθούν οι βάσεις

 Αυτές είναι οι νεότερες εκτιμήσεις για το πώς θα διακυμανθούν οι βάσεις ανά Σχολή και Τμήμα.

Α: Ειδ. Μάθημα, Β: Βάσεις 2016, Γ: Πρόβλεψη 2017, Δ: Διαφορά, Ε: Αριθμός Εισακτέων 2017, Στ: Αριθμός Εισακτέων 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop