Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Λιθογράφος Ψηφιακής Τεχνολογίας

Γενική Περιγραφή: Ο Λιθογράφος Ψηφιακής Τεχνολογίας χειρίζεται ειδικούς εκτυπωτές για να τυπώσει μονόχρωμα ή πολύχρωμα αντίγραφα από τις πλάκες λιθογραφίας. Εργάζεται σε τυπογραφείο και καθορίζει τη λειτουργία του εκτυπωτή, την ποσότητα που χρειάζεται να τυπωθεί και άλλες λεπτομέρειες. Στοιχειοθετεί το κείμενο, χρησιμοποιώντας είτε παραδοσιακές μηχανές, είτε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αερίζει τα φύλλα χαρτιού προς φόρτωση και τα φορτώνει στον ειδικό χώρο εισαγωγής στη μηχανή. Τυπώνει δοκιμαστικά φύλλα, τα αξιολογεί ως προς την πυκνότητα του μελανιού, τη θέση του χαρτιού και την εγγραφή. Εγκαθιστά τη λιθογραφική πλάκα στην κατάλληλη θέση, χρησιμοποιώντας εργαλεία για να επιτύχει την κατάλληλη πίεση για το τύπωμα. Παρακολουθεί τη ροή του τυπώματος κάνοντας συχνούς ελέγχους. Τέλος, διπλώνει και πακετάρει τα τυπωμένα φύλλα και καθαρίζει τη μηχανή.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Λιθογράφος Ψηφιακής Τεχνολογίας χρησιμοποιεί εκτυπωτική μηχανή offset, κοπτική μηχανή, σπάτουλες, μελάνι, φωτιστικό ακτινών Χ, πλυντήριο και εμφανιστήριο τσίγκων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση του Λιθογράφου Ψηφιακής Τεχνολογίας παρέχεται σε ΤΕΕ και σε Σχολές Γραφικών Τεχνών του ΟΑΕΔ. Ο Λιθογράφος μπορεί ακόμη να μαθητεύσει κοντά σε έμπειρο επαγγελματία.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Λιθογράφος Ψηφιακής Τεχνολογίας χρειάζεται να διαθέτει:

  • Παρατηρητικότητα, καλαισθησία
  • Προσεκτικότητα, υπομονετικότητα
  • Ικανότητα στη διάκριση των χρωμάτων
  • Εικαστική αντίληψη
  • Ικανότητα αντίληψης μεγεθών και υπολογισμού
  • Επιδεξιότητα, δύναμη και αντοχή
  • Γνώση χρήσης Η/Υ και χειρισμού εκτυπωτικών μηχανημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι Λιθογράφοι Ψηφιακής Τεχνολογίας δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα απασχόλησης. Το επάγγελμα αυτό θεωρείται σύγχρονο με πολλές εφαρμογές. Ο Λιθογράφος Ψηφιακής Τεχνολογίας εργάζεται στις υπηρεσίες που εκδίδουν έντυπα, σε μικρές ή μεγάλες μονάδες εκτύπωσης βιβλίων ή περιοδικών, σε εκδοτικούς οίκους, ή σε βιομηχανίες εκτύπωσης ειδών συσκευασίας διάφορων προϊόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε τυπογραφεία ή λιθογραφεία, ή να δημιουργήσει δική του επιχείρηση και να αναλαμβάνει απευθείας από τους ενδιαφερομένους τυπογραφικές εργασίες. Στην περίπτωση που έχει δική του επιχείρηση χρειάζεται σημαντικό κεφάλαιο για αγορά μηχανημάτων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Λιθογράφος Ψηφιακής Τεχνολογίας δουλεύει είτε σε συνεργασία με άλλους είτε μόνος του. Απαιτούνται αρκετές ώρες για την ολοκλήρωση της εργασίας του. Εργάζεται σε γραφείο με καλό φωτισμό και σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας. Ένα ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ο έντονος θόρυβος από τα μηχανήματα και οι αναθυμιάσεις, λόγω μελανιών και χημικών υλικών, που μπορεί να επηρεάσουν όσους είναι ευαίσθητους σε αλλεργίες. Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών παίρνει το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Η ορθοστασία και η σωματική κόπωση χαρακτηρίζουν την εργασία του. 

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Λιθογράφος εγγράφεται στο Σωματείο Λιθογράφων.