Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αερίων Καυσίμων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων αερίων καυσίμων, καθώς και με την επισκευή των συσκευών που λειτουργούν με αέρια καύσιμα. Ασχολείται με την εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου και υγραερίου για οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών καύσης, όπως λέβητες, καυστήρες, κουζίνες, που χρησιμοποιούνται σε σπίτια αλλά και σε χώρους μαζικής εστίασης (στρατώνες, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις), και έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου κίνησης αυτοκινήτων και φορτηγών. Επίσης, ο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων εξηγεί στους χρήστες των συσκευών τεχνικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους και τους ενημερώνει για όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της λανθασμένης χρήσης τους. 

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την εργασία του χρησιμοποιεί συσκευές ανάλυσης καύσης, μηχανολογικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία επεξεργασίας σωλήνων, φορητές συσκευές οξυγόνου και ειδικά μέσα προστασίας, όπως φόρμες, μάσκες, ειδικά γυαλιά και παπούτσια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ως Τεχνικός Αερίων Καυσίμων μπορεί κανείς να ειδικευτεί στα δημόσια ή στα ιδιωτικά ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η εργασία του Τεχνικού Αερίων Καυσίμων απαιτεί:

  • Υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια
  • Ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων από πιθανή διαρροή αερίων
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Αντιληπτική ικανότητα
  • Επινοητικότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Σωματική υγεία και αντοχή
  • Επιδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις
  • Κριτική και αναλυτική σκέψη, επινοητικότητα και κοινωνική δεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης των επαγγελματιών του κλάδου εμφανίζονται θετικές, λόγω της ολοκλήρωσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα και της αναμενόμενης λειτουργίας του στο άμεσο μέλλον, καθώς επίσης και εξαιτίας της ευρείας εφαρμογής του αερίου καύσης στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα. Ο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων μπορεί να εργαστεί σε κοινωφελείς οργανισμούς, σε βιομηχανίες, σε εταιρείες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης δικτύων, σε επιχειρήσεις εμπορίας, συντήρησης και επισκευής συσκευών καύσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Τεχνικού Αερίων Καυσίμων είναι χειρωνακτική, απαιτεί καθημερινά πολλές ώρες ορθοστασίας, καθώς και μετακινήσεις στους χώρους όπου εγκαθίστανται τα δίκτυα. Ο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων εργάζεται ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς και έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, καθώς αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του έργου που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας. Ο Τεχνικός Αερίων Καυσίμων δουλεύει συνήθως σε εξωτερικούς χώρους. Οι συνθήκες εργασίας του μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανθυγιεινές, λόγω πιθανότητας εισπνοής ή διαρροής αερίων. Στην περίπτωση εργασίας σε αγωγούς που μεταφέρουν αέριο με πίεση, οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι Τεχνικοί Αερίων Καυσίμων εγγράφονται στο Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών Αερίων Καυσίμων.

Κατηγορία επαγγέλματος: