Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σχεδιαστής Κινουμένων Σχεδίων - Cartoon

Γενική Περιγραφή: Αντικείμενο της εργασίας του είναι η σχεδίαση και η κατασκευή κινούμενων σχεδίων για εμπορικούς και διαφημιστικούς λόγους. Το λεγόμενο computer animation (τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια μέσω υπολογιστή) είναι μια τεχνική που γνώρισε αλματώδη πρόοδο την τελευταία δεκαετία, αξιοποιώντας ίσως περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της πληροφορικής την αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας των επεξεργαστών. Έτσι, ο συγκεκριμένος ειδικός δημιουργεί τρισδιάστατα (3D) κινούμενα σχέδια με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή που εκμεταλλεύονται την ικανότητα του ανθρώπινου ματιού να συγκρατεί στον αμφιβληστροειδή την εικόνα ακόμα και όταν αυτή έχει εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο. Ο δημιουργός τρισδιάστατων κινουμένων σχεδίων δεν χρησιμοποιεί πραγματικές εικόνες αλλά εικονικές προσομοιώσεις, τα λεγόμενα μοντέλα wireframe. Πρόκειται για μαθηματικές αναπαραστάσεις των ψηφιακών ηρώων, οι οποίες καθορίζουν το σχήμα τους με τη βοήθεια γραμμών ή βελών. Στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία του μοντέλου με βάση μια τράπεζα δεδομένων. Η προσθήκη χρωμάτων και προοπτικής γίνεται σε δεύτερο στάδιο, με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων σκιοφωτισμού. Παλιότερα, ο Σχεδιαστής Κινουμένων Σχεδίων, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, χρησιμοποιούσε το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, χρώματα και βασικές τεχνικές της γραφιστικής τέχνης, ενώ τελευταία εκμεταλλεύεται τα πακέτα εφαρμογών κατασκευής εικόνας σε Η/Υ, καθώς και τον επεξεργαστή κειμένου.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Δεν υπάρχουν επί του παρόντος νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα μας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στις ειδικότητες Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών που απονέμουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3+, κατόπιν εξετάσεων στον ΟΕΕΚ, και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, εφόσον οι τίτλοι τους αναγνωρίζονται από το κράτος για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η κατάρτιση στα δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ (ΕΠΑΣ), εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Πρόκειται για ένα σύγχρονο επάγγελμα, με πολύ ενδιαφέρον για άτομα που είναι δημιουργικά, διαθέτουν φαντασία και ευρεία καλλιτεχνική παιδεία. Το αισθητικό κριτήριο, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα και η υπομονή είναι μερικά από τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ο Σχεδιαστής Κινουμένων Σχεδίων. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει χιούμορ σατιρικό και κριτικό πνεύμα και ταλέντο στο σχέδιο. Βασικά προσόντα θεωρούνται, ακόμη, η γνώση ξένων γλωσσών και η καλή χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων και σχεδιαστικών πακέτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος, χρειάζεται να διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες, εφόσον οι δημόσιες σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην προβολή του έργου του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, τίτλων πολυμέσων, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του γραφείο. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Τα ωράριά του καθορίζονται συνήθως από τις ανάγκες ή το φόρτο εργασίας. Εργάζεται πολλές ώρες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πράγμα που μπορεί να του προκαλέσει προβλήμματα στην όραση και πόνους στη ράχη και τους καρπούς. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του.