Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γραφολόγος

Γενική Περιγραφή: Η γραφολογία μελετά όλα τα στοιχεία που αποτελούν την έννοια της χειρόγραφης σημείωσης και όχι απλώς μια ανάλυση του γραφικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, ο Γραφολόγος είναι ο επιστήμονας που διερευνά την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ανθρώπινου χαρακτήρα μέσα από τη μελέτη των χαρακτηριστικών της γραφής του. Η εργασία του στηρίζεται στην αρχή ότι κάθε γραπτό κείμενο έχει δύο πλευρές: Τη νοηματική (περιεχόμενο, ύφος, τρόπος έκθεσης των ιδεών, λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, και άλλες ιδιομορφίες του γραπτού λόγου) και τη γραφιστική (η γραφή ως ένα σύστημα σταθερών κινησιακών ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την αυτόματη δημιουργία γραμμάτων της αλφαβήτου, αριθμών, λέξεων και σημείων στίξης). Έτσι, ο Γραφολόγος εξετάζοντας τις μουτζούρες, τις ζωγραφιές, τα γλυπτά ή τους πίνακες των υπό μελέτη ατόμων, με σκοπό να στοιχειοθετήσει τη φυσική, την ψυχική και τη συναισθηματική τους κατάσταση, βοηθά το ανακριτικό έργο στην εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόμου, με τη συγκριτική μελέτη των γραφικών συμβόλων ενός κειμένου. Τα τυπικά στοιχεία που εξετάζει και αναλύει η γραφολογία είναι: η διεύθυνση των γραμμών των γραμμάτων κατά το γράψιμο, οι αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, οι αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές, τα σημεία στίξης, το εργαλείο γραφής (πένα, στυλό, μολύβι), η κλίση των γραμμάτων, η πίεση που ασκείται στο χαρτί κατά το γράψιμο, η συμμετρία των γραμμάτων και οι ιδιομορφίες τους, το πόσο ευανάγνωστο είναι το τελικό κείμενο, η γεωμετρία των γραμμάτων, το μέγεθός τους, αν συνδέονται ή όχι μεταξύ τους, τα διαστήματα μεταξύ των γραμμάτων, η ταχύτητα του γραψίματος. Το πόρισμα της γραφολογικής έρευνας παίζει, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ σημαντικό ρόλο στην έκδοση μιας δικαστικής απόφασης. Το έργο αυτό εκτελείται από το γραφολόγο κατόπιν εισαγγελικής ή δικαστικής εντολής. Η γραφολογική ανάλυση αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία, σε σημείο μάλιστα να αποτελεί και να χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής ψεύδους με μεγάλη επιτυχία. Καταφέρνουν να συντάξουν το ψυχογράφημα του ατόμου, χωρίς πολύπλοκα μηχανήματα, χωρίς βλαβερούς για το άτομο μηχανισμούς ή φάρμακα, με ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά τις μέχρι πριν από λίγα χρόνια γνωστές μεθόδους.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Δεν προβλέπονται επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του Γραφολόγου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Στα αρνητικά του επαγγέλματος πρέπει να συνυπολογιστεί η έλλειψη ειδικών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Για να ασχοληθεί κάποιος με το επάγγελμα του Γραφολόγου πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ, συνήθως της Φιλοσοφικής, Νομικής Σχολής ή των τμημάτων της Ψυχολογίας. Δυστυχώς, η πορεία για την κατάκτηση της γνώσης αυτής είναι πολύ προσωπική γι' αυτόν που θα ενδιαφερθεί, μια και η γραφολογία, αυτή καθαυτή, δεν διδάσκεται σε καμιά Πανεπιστημιακή Σχολή στην Ελλάδα, ούτε ακόμη και στη Νομική ή στην Ψυχολογία, αν και η μελέτη της ανήκει αφενός στην εγκληματολογία και αφετέρου στην Ψυχολογία. Έτσι, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να εξειδικευτεί σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Απαραίτητες επομένως είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για εξειδίκευση στη γραφολογία. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Γραφολόγος πρέπει να έχει μεγάλη παρατηρητικότητα, αγάπη για την αλήθεια, επιμονή, υπομονή, για να μελετά όλα τα δεδομένα με μεγάλη προσοχή, πριν καταλήξει και δημοσιοποιήσει τα συμπεράσματά του. Ακόμα, η υπευθυνότητα και η βαθιά συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του έργου του, αφού από το πόρισμά του κρίνεται συχνά μια δικαστική απόφαση και επομένως η τύχη και το μέλλον ενός ανθρώπου, αποτελούν απαραίτητα χαρακτηριστικά εκείνου που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Γραφολόγος είναι ένα νέο επάγγελμα με μικρή ζήτηση στη χώρα μας. Αν κάποιος ενδιαφερθεί πραγματικά, μελετήσει σε βάθος και αντιμετωπίσει με ανοιχτό μυαλό, εμπειρία και συνεχή παρατήρηση τα φαινόμενα της γραφολογίας στην καθημερινή του ζωή, θα έχει στα χέρια του ένα ισχυρότατο εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων για τα άτομα γύρω του, τις προθέσεις, το χαρακτήρα τους, τα συναισθήματά τους. Ο Γραφολόγος μπορεί να απασχοληθεί σε αστυνομική ή δικαστική υπηρεσία ως δημόσιος λειτουργός, ενώ η σταδιοδρομία του στις υπηρεσίες αυτές εξαρτάται άμεσα από την προσωπική, επαγγελματική επιτυχία και τη φήμη που έχει δημιουργήσει ως επαγγελματίας. Ένας πετυχημένος Γραφολόγος παύει να ασχολείται με μικρές υποθέσεις και ασχολείται μόνο με μεγάλες και σημαντικές. Αυτό, φυσικά, σημαίνει στην πράξη την επαγγελματική του αναβάθμιση. Η συμμετοχή του, όμως, στην απονομή Δικαιοσύνης είναι πολλές φορές σημαντική και το έργο του ιδιαίτερα σοβαρό. Η γραφολογία αρχίζει και κερδίζει έδαφος ακόμα και σε τομείς στους οποίους μέχρι τώρα δεν διαφαινόταν κάποια εμπορική εφαρμογή της. Τα τμήματα διαχείρισης προσωπικού (Human Resource Department) σε μεγάλες εταιρείες, συνεκτιμούν πολύ σοβαρά το γραφικό χαρακτήρα του μελλοντικού υπαλλήλου τους, ανάμεσα στα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Γραφολόγος εργάζεται πολλές ώρες στο γραφείο του, ενώ οι συνθήκες εργασίας είναι γενικά καλές και ευχάριστες. Στο χώρο της εργασίας του είναι απαραίτητο να υπάρχει καλός φωτισμός και πολλή ησυχία, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.