Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκτιμητής Έργων Τέχνης

Γενική Περιγραφή: Ο Εκτιμητής Έργων Τέχνης ασχολείται με την έρευνα και τη λεπτομερή εξέταση έργων τέχνης για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και τον προσδιορισμό της αξίας τους. Βασικός σκοπός του είναι η πραγματογνωμοσύνη, η εξέταση και η αξιολόγηση των αντικειμένων τέχνης, καθώς και η γνωστοποίηση των πορισμάτων της έρευνας. Ειδικότερα, ο Εκτιμητής Έργων Τέχνης εξετάζει το έργο τέχνης και περιγράφει τα αισθητικά χαρακτηριστικά, το καλλιτεχνικό είδος, την καλλιτεχνική σχολή και την περίοδο δημιουργίας του, με στόχο τον προσδιορισμό της αισθητικής και της χρηματικής αξίας του. Επίσης, εξετάζει την υπογραφή του δημιουργού και προσπαθεί να αναγνωρίσει την αυθεντικότητα του έργου. Τέλος, ανακοινώνει δημόσια τα πορίσματά του και δημοσιοποιεί υπεύθυνα τη γνώμη του για θέματα που αφορούν την τέχνη γενικότερα.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα βασικά εργαλεία του Εκτιμητή Έργων Τέχνης είναι ο μεγεθυντικός φακός, το μέτρο και οι ακτίνες για την ανίχνευση των στρωμάτων χρώματος ενός πίνακα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Εκτιμητής Έργων Τέχνης είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, με ειδίκευση στις θεωρητικές σπουδές τέχνης. Μπορεί ακόμη να είναι απόφοιτος της Ιστορικής, Αρχαιολογικής, Αρχιτεκτονικής ή και Φιλοσοφικής Σχολής ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης. Σχετικές γνώσεις παρέχονται επίσης σε Τμήματα Ιστορίας της Τέχνης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Εκτιμητής Έργων Τέχνης θα πρέπει να διαθέτει:

  • Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και παρατηρητικότητα
  • Βαθιά γνώση της ιστορίας της τέχνης και ικανότητες μελέτης
  • Αισθητικό κριτήριο και καλλιτεχνική άποψη για διάφορους τομείς της τέχνης
  • Καλλιτεχνική ευαισθησία και καλαισθησία
  • Ικανότητα για εκτεταμένη έρευνα
  • Ευρεία καλλιτεχνική αντίληψη, αναλυτική και κριτική σκέψη
  • Ικανότητες στη συγγραφή κειμένων και ερευνών, ώστε να στηρίζει τις απόψεις του
  • Κοινωνικότητα και κοσμικότητα, αφού κινείται σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό περιβάλλον
  • Γνώσεις δημοσίων σχέσεων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Όταν οι Εκτιμητές Έργων Τέχνης αποκτήσουν εμπειρία, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης και έχουν καλές αποδοχές. Ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές είναι δυνατόν να λαμβάνουν οι έμπειροι Εκτιμητές που κάνουν πραγματογνωμοσύνες για έργα μεγάλης αξίας. Ο Εκτιμητής Έργων Τέχνης μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις, πολιτιστικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους, πανεπιστημιακά ιδρύματα, τράπεζες, δήμους και κοινότητες. Μπορεί επίσης να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά), στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ή ακόμα και σε ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε έργα τέχνης.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η πραγματογνωμοσύνη είναι εργασία πνευματική και δύσκολη, ενώ απαιτεί ιδιαίτερη προσήλωση. Ο Εκτιμητής έχει μεγάλη ευθύνη για την αξιολόγηση ενός έργου, αφού δημοσιοποιεί τις εκτιμήσεις του. Οι Εκτιμητές εργάζονται σε ένα κοσμικό περιβάλλον και συχνά πρέπει να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό για παρακολούθηση διεθνών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, πλειοδοτικών διαγωνισμών και εκθέσεων. Πολλές φορές η εργασία διεξάγεται νυκτερινές ώρες και με ασταθές ωράριο. Οι χώροι όπου εργάζονται οι Εκτιμητές Έργων Τέχνης είναι καλά φωτισμένοι, άνετοι και καθαροί, καθώς τα αντικείμενα τέχνης βρίσκονται σε μουσεία, εκθέσεις ή πινακοθήκες.