Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα


Αιτήσεις ΔΟΑΤΑΠ

  • Αναγνώρισης Τίτλου ΣπουδώνΗ αίτηση που πρέπει να υποβάλετε για την αναγνώριση οποιουδήποτε τίτλου σπουδών (Βασικό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό)
  • Αναγνώρισης Συνεκτιμώμενων Τίτλων Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) ως προς Βασικό ΤίτλοΗ αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση συνεκτίμησης τίτλων σπουδών
  • Αναγνώρισης ΟμοταγούςΗ αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε να κριθεί το εάν ένα Ίδρυμα πληρεί τα κριτήρια του Ομοταγούς, ώστε να συγκαταλέγεται στη λίστα των Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
  • Αντιστοιχίας ΒαθμούΗ αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε αντιστοιχία βαθμού στην ελληνική δεκάβαθμη κλίμακα. Η βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού χορηγείται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση χρέωσης μαθημάτων για την αντιστοιχία, η βεβαίωση θα χορηγείται μετά την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα αυτά.               
  • Έκδοσης Ακριβών ΑντιγράφωνΗ αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε έκδοση ακριβών αντιγράφων των αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Υπεύθυνη έκδοσης ακριβών αντιγράφων: Σοφία Κούκλη
τηλ.: 210 5281000 εσωτερικό 102
email: copies@doatap.gr

  • Έκδοσης Αποσπάσματος Πρακτικών Δ.Σ.Η αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που θέλετε αποσπάσματα από πρακτικά του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • ΕπανεξέτασηςΗ αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που επιθυμείτε επανεξέταση του τίτλου σπουδών. Η αίτηση Επανεξέτασης υποβάλλεται εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Αναγνώρισης               
  • Επιστροφής ΠαραβόλουΗ αίτηση, που πρέπει να υποβάλετε σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή του παραβόλου
(πηγή: ιστοσελίδα ΔΟΑΤΑΠ)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop