Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο εθελοντισμός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να βοηθήσει κανείς τοπικές κοινότητες στη χώρα του ή στο εξωτερικό, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να αποκτήσει νέες δεξιότητες και φίλους.

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) προσφέρει ευκαιρίες εθελοντικής εργασίας σε άλλη χώρα εντός ή εκτός Ευρώπης. Στα προγράμματα της ΕΕΥ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι νέοι ηλικίας 18-30 ετών. Οι εργασία του εθελοντή δεν αμείβεται, αλλά καλύπτονται όλα τα σχετικά έξοδα.

Για να εργαστείτε στο εξωτερικό μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, πρέπει πρώτα να βρείτε φορέα αποστολής. Εάν δεν γνωρίζετε κανέναν, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις παρακάτω πηγές:


Ο φορέας αποστολής θα σας βοηθήσει να καταρτίσετε το δικό σας πρόγραμμα και να βρείτε την κατάλληλη θέση βάσει των ενδιαφερόντων σας και του χρόνου που διαθέτετε.  Αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά αξίζει τον κόπο να επιμείνετε.

Στον οδηγό της ΕΕΥ θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε, αλλά και γενικότερα για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop