Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εάν πρόκειται να μεταβείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για ερευνητική εργασία, πρέπει να διαθέτετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας στη χώρα υποδοχής:

  • Εάν είστε φοιτητής, μια επιλογή μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας εφόσον τη δικαιούστε. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για την έκδοση της κάρτας αυτής στον ασφαλιστικό φορέα της χώρας σας προτού φύγετε.
  • Εάν θα είστε μισθωτός στη χώρα όπου θα κάνετε ερευνητικό έργο, θα πρέπει να εγγραφείτε στο τοπικό σύστημα ασφάλισης υγείας μόλις φθάσετε.
  • Εάν το πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα της χώρας σας σάς στέλνει για ένα χρονικό διάστημα σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα άλλης χώρας της ΕΕ, θα εξακολουθήσετε να είστε καλυμμένος από το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σας κατά το διάστημα της παραμονής σας στο εξωτερικό. Προτού φύγετε, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έκδοση της ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας ή να ζητήσετε το έντυπο E106. Έχετε υπόψη ότι με βάση τους νέους κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2010, τα έντυπα Ε θα τροποποιηθούν.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop