Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εάν πρόκειται να μεταβείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για πρακτική άσκηση ή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να διαθέτετε πλήρη υγειονομική κάλυψη στη χώρα υποδοχής:

Εάν είστε φοιτητής και πραγματοποιείτε επαγγελματική κατάρτιση κατά τη διαμονή σας στο εξωτερικό, μια επιλογή μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας εφόσον σας καλύπτει. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγησή της στον ασφαλιστικό φορέα της χώρας σας προτού φύγετε.

Εάν είστε απασχολούμενος στη χώρα όπου παρακολουθείτε την κατάρτιση, θα πρέπει να εγγραφείτε στο τοπικό σύστημα ασφάλισης υγείας μόλις φθάσετε.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop