Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

THE BRITISH CHEVENING SCHOLARSHIPS
Αφορούν μελλοντικούς ηγέτες. Συνήθως χορηγούνται για ετήσια μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Masters. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Chevening Scholarships Website.
 
KING'S COLLEGE LONDON SCHILIZZI SCHOLARSHIPS
Το Ίδρυμα Σκυλίτση, το οποίο ιδρύθηκε σε αναγνώριση της πολύτιμης συνεισφοράς της Έλενας Σκυλίτση στην ανάπτυξη των Νεοελληνικών & Βυζαντινών Σπουδών στο King's College London, απονέμει ετησίως υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στο King's College London.
 
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS STELIOS SCHOLARSHIPS
Οι Stelios Scholarships προορίζονται για πτυχιακούς φοιτητές που έχουν ανάγκη από οικονομική ενίσχυση και οι οποίοι εγγράφονται σε τομείς που αφορούν τις επιχειρήσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους φοιτούν σε προγράμματα σπουδών για Bachelor of Science (BSc) στα Οικονομικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες και κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λάβουν την εν λόγω υποτροφία.
 
UNIVERSITY OF MANCHESTER SCHOOL OF MATERIALS SCHOLARSHIPS
Η Σχολή Υλικών του Πανεπιστημίου Manchester χορηγεί ετησίως σειρά υποτροφιών με τίτλο «Manchester Materials Masters Scholarships (MMM)» σε φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με διδασκαλία.
 
UNIVERSITY OF SALFORD SCHOLARSHIPS AND BURSARIES
Το University of Salford χορηγεί σειρά υποτροφιών σε φοιτητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων οι Vice Chancellor Scholarship και Salford Subject Bursaries.
 
SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY EUROPEAN BURSARY
Το Sheffield Hallam University προσφέρει υποτροφίες 1000 λιρών Αγγλίας σε φοιτητές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινούν πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης στο Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο του 2009. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται όλα τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με διδασκαλία.
 
UNIVERSITY OF SUNDERLAND
Το University of Sunderland χορηγεί ετησίως σειρά υποτροφιών σε φοιτητές από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 
IMPERIAL BUSINESS SCHOOL ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2011
Το Imperial College Business School χορηγεί μια σειρά από νέες υποτροφίες των 10,000 λιρών έκαστη σε φοιτητές που θα παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα (taught) πλήρους φοίτησης.

(πηγή: Βρετανικό Συμβούλιο, UCAS)

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop