Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αεροναυπηγός Μηχανικός

Γενική Περιγραφή:
Ο Αεροναυπηγός:

 • Ασχολείται με την έρευνα και τον σχεδιασμό αεροσκαφών ή άλλων ιπτάμενων οχημάτων και επιβλέπει τόσο την πορεία κατασκευής τους όσο και τη διαδικασία επισκευής ή συντήρησής τους 
 • Είναι υπεύθυνος για τη γενική σχεδίαση του αεροσκάφους και συγκεκριμένα για τη μορφή και τον τύπο που θα έχει, για τον εξοπλισμό που θα το συνοδεύει, καθώς και για την εσωτερική διαρρύθμισή του 
 • Μελετά την αεροδυναμική, την ταχύτητα, τη σταθερότητα, την ακτίνα δράσης και τα άλλα χαρακτηριστικά που θα έχει το σκάφος, ενώ στη συνέχεια κάνει τα προκαταρτικά σχέδια για το μέγεθος και το σχήμα της ατράκτου, το σύστημα προσγείωσης και απογείωσης καθώς και για άλλα συστήματα ή εξαρτήματα 
 • Διορθώνει ή/και τροποποιεί τα πρωτότυπα σχέδια, αφού πρώτα δοκιμάζονται κάτω από εργαστηριακές συνθήκες ανάλογες με αυτές που επικρατούν στην πραγματικότητα 
 • Επιβλέπει τη διαδικασία κατασκευής των τμημάτων του αεροσκάφους και τη συναρμολόγησή τους και φροντίζει να πραγματοποιούνται σωστά τα βήματα που περιγράφονται στη μελέτη και στα σχέδια που έχει δημιουργήσει 
 • Εποπτεύει την τοποθέτηση των μηχανών και των υπόλοιπων συστημάτων-εξαρτημάτων 
 • Επιβλέπει τη διαδικασία συντήρησης του αεροσκάφους, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους ειδικούς για τους κινητήρες, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Εξοπλισμός και Μέσα:
Χρησιμοποιεί κυρίως ηλεκτρονικό υπολογιστή με εξειδικευμένα προγράμματα και όργανα σχεδίασης, ώστε να αποτυπώσει με ακρίβεια τις ιδέες του για τη σχεδίαση του αεροσκάφους, καθώς και ειδικά όργανα μεγάλης ακρίβειας στη φάση της δοκιμής των σχεδίων σε φυσικές συνθήκες.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: 
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Αεροναυπηγού, χρειάζεται να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) μετά από ειδικές εξετάσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Ο Αεροναυπηγός είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με ειδικότητα στην Αεροναυπηγική, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων σχολών του εξωτερικού.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Για το επάγγελμα είναι απαραίτητες οι εξής δεξιότητες:

 • Γνώσεις στη φυσική και στα μαθηματικά, καθώς και σχεδιαστική ικανότητα 
 • Υπευθυνότητα, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και ακρίβεια στην εκπόνηση και εφαρμογή των σχεδίων
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων, δεξιοτεχνία και καλή όραση
 • Ικανότητα επινόησης νέων ιδεών και πρωτότυπων σχεδίων
 • Διοικητικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας 
 • Γνώση και  ευχέρεια στη χρήση ειδικών προγραμμάτων σχεδίασης αεροσκαφών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις, η σχεδιαστική ικανότητα και η δεξιότητα στη χρήση εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την ακρίβεια των μετρήσεων και των υπολογισμών, είναι τα χαρακτηριστικά του επαγγελματία αεροναυπηγού.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Λόγω της συνεχούς εξέλιξης της αεροναυπηγικής τεχνολογίας, το επάγγελμα του Αεροναυπηγού βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης στην Ελλάδα και υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για απασχόληση στους ανάλογους οργανισμούς ή εταιρείες.

Οι αποδοχές του επαγγελματία είναι υψηλές, ενώ οι δυνατότητες εξέλιξής του σημαντικές, ανάλογα με τα προσόντα και τη δραστηριότητά του.

Ο Αεροναυπηγός μπορεί να εργαστεί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο Κέντρο Ερευνών Τεχνολογίας και Αεροπορίας, στην Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, στο Αρχηγείο Αεροπορίας, καθώς και σε ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες.

Εργασιακό Περιβάλλον και Συνθήκες:
Το επάγγελμα αυτό απαιτεί μεγάλη υπευθυνότητα, καθώς ο Αεροναυπηγός παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια του αεροσκάφους, των πιλότων και των επιβατών. Η εργασία του προϋποθέτει συχνές μετακινήσεις, τόσο στο χώρο κατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των αεροσκαφών, όσο και σε χώρες του εξωτερικού για την ενημέρωσή του σε σχέση με τις εξελίξεις στον τομέα της αεροναυπηγικής. 

Ο Αεροναυπηγός συνήθως εργάζεται σε καλά φωτισμένους και κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους (γραφείο-σχεδιαστήριο), ενώ αρκετά συχνά βρίσκεται και στο χώρο κατασκευής ή επισκευής των αεροσκαφών, όπου συνεργάζεται με τους υπόλοιπους ειδικούς για την υλοποίηση των σχεδίων του. Σε αυτή την περίπτωση εκτίθεται στην υγρασία, στη σκόνη, στις αναθυμιάσεις και το θόρυβο από τις δοκιμές των μηχανών.

Κατηγορία επαγγέλματος: