Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται σε επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρηματικών μονάδων ή επιμέρους τμημάτων τους, καθώς και με υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Η παγκοσμιοποίηση και η διεύρυνση των αγορών σε συνδυασμό με τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επαγγελματίες του χώρου όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζει μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες τόσο για την εύρεση εργασίας όσο και για την επίτευξη υψηλών αποδοχών. Ωστόσο, η πληθώρα των επιστημονικών πεδίων που έχουν άμεση σχέση με τα επαγγέλματα της διοίκησης καθιστούν τη συγκεκριμένη αγορά εργασίας ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ενώ η πολύωρη απασχόληση που απαιτείται συνιστά παράγοντα που λειτουργεί σε βάρος της προσωπικής ζωής των επαγγελματιών. Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ του ατόμου που δραστηριοποιείται στην κατηγορία αυτή είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η οργανωτική και αναλυτική σκέψη, οι ηγετικές ικανότητες, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και η ικανότητα λήψης αποφάσεων και διαχείρισης αλλαγών. 


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, ο σύμβουλος επιχειρήσεων και ο μηχανικός παραγωγής και διοίκησης αποτελούν ορισμένα από τα πιο γνωστά επαγγέλματα της κατηγορίας αυτής.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Ευστροφία, ευσυνειδησία, επινοητικότητα
 • Κοινωνική επιδεξιότητα, δυναμισμός, αυτάρκεια και συνέπεια
 • Υπολογιστική ικανότητα, παρατηρητικότητα, αντίληψη χώρου και συνθηκών
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Υπευθυνότητα
 • Συστηματικότητα, συνέπεια και ακρίβεια
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Τεχνική αντίληψη και κατάρτιση
 • Ικανότητα στο σχεδιασμό
 • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας
 • Προγραμματισμός
 • Διοικητικές ικανότητες για την οργάνωση και τη διεύθυνση του τεχνικού προσωπικού
 • Καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, τη στατιστική, τα μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα
 • Διορατικότητα, ικανότητα προσαρμογής στα πλαίσια ομάδων εργασίας και έφεση στη διεξαγωγή ερευνών αποτελούν
 • Οξυδέρκεια, ευελιξία και ικανότητα πρόβλεψης, διάγνωσης και προσέγγισης των φαινομένων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
 • Επαγωγική σκέψη
 • Ικανότητα οργάνωσης εργασιών γραφείου 

Σχετικά επαγγέλματα