Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βασικό Πιστοποιητικό Refa - Management Παραγωγής

Πιστοποίηση (abbreviation): 
Refa
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
REFA Bundesverband e. V.
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Εργαζόμενους και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων
Κατηγορία (terms): 
Οργάνωση και Διοίκηση
Κοστολόγηση
Διαχείριση της Ποιότητας

Τι είναι;

Ο επαγγελματικός τίτλος ¨Βασικό Πιστοποιητικό Refa¨ προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στο σχεδιασμό και την ορθολογιστική οργάνωση της εργασίας στις επιχειρήσεις. Ο επαγγελματικός τίτλος απονέμεται από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο REFABundesverband e.V.


Τι μου προσφέρει;

Ο κάτοχος του Βασικού Πιστοποιητικού Refa αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα που αφορούν την οργάνωση της εργασίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο οδηγούν στην βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.


Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;

Εργαζόμενους και επιχειρηματίες όλων των ειδικοτήτων.


Εξετάσεις

Οι εξετάσεις στο ¨Βασικό Πιστοποιητικό Refa¨ είναι γραπτές, διαρκούν 3 ώρες και πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο σε εκπαιδευτικά κέντρα των παρόχων πιστοποίησης.


Ύλη

Η ύλη χωρίζεται σε δύο μέρη:


Μέρος Α - Διαμόρφωση Συστήματος εργασίας και διαδικασιών - Βασικές Γνώσεις

  • Το σύστημα εργασίας – Βασικές γνώσεις και διαδικασίες

  • Διαμόρφωση διαδικασιών

  • Διαμόρφωση συστήματος εργασίας – Εφαρμογή μεθόδων


Μέρος Β - Διαχείριση Διαδικασιών

  • Προσδιορισμός δεδομένων – Εφαρμογή μεθόδων Refa

  • Προσδιορισμός δεδομένων – Χρήση μεθόδων Refa

  • Χρόνος εργασίας και συστήματα αμοιβών

  • Εφαρμοσμένο Engineering


Διάρκεια

Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης για έναν υποψήφιο, ο οποίος παράλληλα εργάζεται υπολογίζεται σε 5 μήνες.


Σχετικοί πάροχοι πιστοποίησης

> DQS Ελλάς Ε.Π.Ε.