Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία

Πιστοποίηση (abbreviation): 
Refa
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
REFA Bundesverband e. V.
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Εργαζόμενους
επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη σε επαγγελματικούς χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία
ιατρεία
φορείς κοινωνικής ασφάλισης).
Κατηγορία (terms): 
Οργάνωση και Διοίκηση
Υπηρεσίες Υγείας

Τι είναι;

Ο επαγγελματικός τίτλος ¨Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία¨ προσφέρει την τεχνογνωσία που απαιτείται για την οργάνωση, διαχείριση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο επαγγελματικός τίτλος απονέμεται από τον Γερμανικό Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο REFABundesverband e.V.


Τι μου προσφέρει;

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά ο κάτοχος του ¨Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία¨ μπορεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει υπεύθυνα οποιαδήποτε καθήκοντα του ανατεθούν και αφορούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.


Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;

Απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται ή προορίζεται να απασχοληθούν στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.


Εξετάσεις

Οι εξετάσεις στο ¨Πιστοποιητικό Refa – Οργανωτής στην Υγεία¨ είναι γραπτές, διαρκούν 3 ώρες και δίνονται δύο φορές τον χρόνο σε εκπαιδευτικά κέντρα των παρόχων πιστοποίησης.


Ύλη

Η ύλη χωρίζεται σε τρία μέρη:

Μέρος Α – Ανάλυση διαδικασιών σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας.

Μέρος Β - Προσδιορισμός των στοιχείων σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας.

Μέρος Γ - Διαχείριση προσωπικού σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

Διάρκεια

Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης για έναν υποψήφιο, ο οποίος παράλληλα εργάζεται υπολογίζεται σε 3 μήνες.

Σχετικοί πάροχοι πιστοποίησης

> DQS Ελλάς Ε.Π.Ε.