Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στεγαστικό επίδομα

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Σχολής όπου φοιτούν.

ΦΕΚ – Στεγαστικό επίδομα 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop