Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαγωνισμός Καινοτομίας για την ίδρυση επιχείρησης στον αγροτικό τομέα

Η εταιρεία Gaea, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και με τη συνδρομή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, διοργανώνει διαγωνισμό καινοτομίας για την ίδρυση επιχείρησης στον αγροτικό τομέα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους Έλληνες, 18-35 χρονών, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα οικονομική κρίση, επιθυμούν να στραφούν στον αγροτικό τομέα. Στόχος του είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Ο διαγωνισμός θα αναδείξει μέχρι 10 επιχειρηματικά σχέδια. Τα βραβεία του διαγωνισμού αφορούν σε:

- Καταβολή του χρηματικού επάθλου των € 25.000

- Χορήγηση δανείου ποσού € 25.000 από την Τράπεζα Πειραιώς, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

- Δυνατότητα για στενή συνεργασία με τη Γαία

- Πρόσβαση στο εκτεταμένο και παγκόσμιο δίκτυο διανομής σε 27

- Πρόσβαση στη γνώση και εξειδίκευση της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων είναι η 30ή Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop