Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κατάταξη Πανεπιστημίων σύμφωνα με το αμερικάνικο περιοδικό Forbes

Το αμερικάνικο περιοδικό Forbes πραγματοποιεί κάθε χρόνο τη δική του έρευνα και παρουσιάζει τις λίστες με τα καλύτερα προγράμματα MBA που παρέχονται από πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ωστόσο, στη λίστα του περιλαμβάνει και μια αξιολόγηση σχετικά με τα καλύτερα προγράμματα ΜΒΑ στον υπόλοιπο κόσμο. Συγκεκριμένα καταγράφονται δυο λίστες όπου στην πρώτη παρουσιάζονται πανεπιστήμια που προσφέρουν προγράμματα MBA 1 έτους και μια δεύτερη κατάταξη με πανεπιστήμια που προσφέρουν 2ετή προγράμματα σπουδών. 

Κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε ολόκληρες τις λίστες –και όχι μόνο τα βρετανικά πανεπιστήμια προκειμένου ο αναγνώστης να έχει καλύτερη αίσθηση της κατάταξης των προγραμμάτων ΜΒΑ σύμφωνα με το Forbes


Α) Λίστα με τα καλύτερα μονοετή διεθνή προγράμματα ΜΒΑ


Β)Τα καλύτερα διετή προγράμματα ΜΒΑ σε όλο τον κόσμο

Για τη διεξαγωγή της έρευνας στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε 16.000 αποφοίτους από περίπου 100 πανεπιστήμια (Βusiness Schools) με ερωτήματα που αφορούσαν την αμοιβή που είχαν πριν και μετά την ολοκλήρωση του MBA και την καριέρα που ακολούθησαν. Στην έρευνα συμπεριελήφθησαν μόνο πανεπιστήμια από τα οποία το ποσοστό απαντήσεων είναι μεγαλύτερο του 15%. 

Για την κατάταξη των προγραμμάτων έγινε συγκρίθηκαν:

i)  τo ποσό των απολαβών των αποφοίτων σε μια περίοδο πέντε ετών σε σχέση με το κόστος που περιλαμβάνει τον χρόνο παραμονής εκτός εργασίας. Στον υπολογισμό των απολαβών για τα πέντε χρόνια συνυπολογίστηκε το κόστος διαβίωσης και το ύψος των αμοιβών σε άλλους οικονομικούς κλάδους. Έγινε, επίσης, η υπόθεση πως η αύξηση της αποζημίωσής τους έγινε ταχύτερα κατά 50% σε σχέση με το ρυθμό αύξησης που θα είχε αν δεν είχαν παρακολουθήσει ένα ΜΒΑ. Στόχος ήταν ο υπολογισμός των καθαρών κερδών που είχε ο απόφοιτος ενός MBA μετά από 5 χρόνια σε σχέση με όσα θα κέρδιζε αν είχε μείνει στην προ-MBA καριέρα του. 

ii)  το ύψος των διδάκτρων και κάθε άλλο ποσό εγγραφής. Η παραπάνω κατάταξη των προγραμμάτων MBA εστιάζει κυρίως στις απολαβές που λαμβάνουν οι απόφοιτοι και την αξιολόγηση της οικονομικής επένδυσης που απαιτεί ένα MBA. Φαίνεται πως μετά από δύο χρόνια κάμψης σήμερα τα προγράμματα ΜΒΑ αρχίζουν και πάλι να γίνονται ελκυστικά και να προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες επαγγελματικής απορρόφησης και μισθολογικής εξέλιξης στους αποφοίτους.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop