Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Πολεμικού Ναυτικού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Οι μηχανικοί αξιωματικοί Π.Ν. ανάλογα με το βαθμό τους, υπηρετούν σε θέσεις της ειδικότητάς τους και συγκεκριμένα ως πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί σε πλοία και υποβρύχια, ως διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών στους ναυστάθμους και στα ναυπηγεία, ως επιτελείς Ναυτικών και Μικτών Επιτελείων στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, σε ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού κ.α. Εξειδικεύονται σε σχολές της Ευρώπης και της Αμερικής ως μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί και ναυπηγοί. Η άψογη λειτουργία όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου είναι το αντικείμενο εργασίας του Α’ μηχανικού του εμπορικού ναυτικού. Συνεργάζεται με το πλήρωμα της μηχανής και με τη βοήθειά του ελέγχει όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα του πλοίου. Είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και κατανάλωση των καυσίμων, των υλικών λίπανσης και του πόσιμου νερού. Φροντίζει για το σωστό χειρισμό, την καλή λειτουργία και τις επισκευές των κύριων και βοηθητικών μηχανών και συσκευών του πλοίου. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα στο πλοίο ο μηχανικός συντονίζει το πλήρωμα φροντίζοντας να εκτελούνται άμεσα οι χειρισμοί που διατάσσει ο πλοίαρχος. Επιβλέπει επίσης τις εργασίες για την επιδιόρθωση των βλαβών του πλοίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο μηχανοστάσιο του πλοίου αρκετές ώρες σε συνθήκες ανθυγιεινές και επικίνδυνες, αφού εκεί υπάρχουν αναθυμιάσεις, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης υπάρχει και η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα. Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από τον πλοίαρχο με τον οποίο συνεργάζεται, όπως και με το υπόλοιπο προσωπικό της μηχανής του πλοίου.
Όσο ανέρχεται στους ανώτερους βαθμούς της ιεραρχίας, τόσο αυξάνουν οι ευθύνες ιδιαίτερα κατά την περίοδο πολέμου. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δουλειά του είναι τα εξής: α) Η ιεραρχία, μέσα στην οποία ο ρόλος και η θέση τού κάθε αξιωματικού είναι απόλυτα καθορισμένη. β) Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων όσο και στην εφαρμογή των διαταγών του από τους κατωτέρους του. γ) Η συνεχής ετοιμότητα, όχι μόνο όταν βρίσκεται σε επιφυλακή, αλλά πολύ συχνότερα, γιατί επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας επαγρύπνησης, επειδή οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. δ) Η σημασία της ομαδικής ζωής και δράσης. ε) Η σημασία των ανθρώπινων επαφών. στ) Η συνεχής εκπαίδευση και εκγύμναση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαραίτητα προσόντα για την επιτυχία της αποστολής του είναι οι ηγετικές ικανότητες, η αυταπάρνηση και το υψηλό πατριωτικό φρόνημα. Πρέπει, επίσης, να διαθέτει πειθαρχία, στοιχείο απαραίτητο για όλες τις τάξεις του στρατού, πνεύμα συνεργασίας, ευστροφία και αποφασιστικότητα. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η κοινωνικότητα και η δυνατότητα να διατηρεί καλές. Η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια αλλά και το ενδιαφέρον του για τις μηχανές του πλοίου είναι απαραίτητα στοιχεία. Πρέπει επίσης να διαθέτει υπευθυνότητα, επινοητικότητα, καλή τεχνική κατάρτιση, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Η καλή υγεία και η σωματική αντοχή βοηθούν στην αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που επικρατούν πολλές φορές στο πλοίο και κυρίως μέσα στο μηχανοστάσιο. Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται από υγειονομική επιτροπή. 


Σπουδές:
Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να γίνει κάποιος: α) Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, όπου έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μετά την εισαγωγή τους στη σχολή, οι δόκιμοι κατανέμονται σύμφωνα με την προτίμησή τους και έπειτα από υγειονομική και ψυχοτεχνική δοκιμασία στα τμήματα Μάχιμων και Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού. β) Αποφοιτώντας από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), έχοντας εισαχθεί σε ένα από τα παρακάτω τμήματα αντίστοιχα των Σωμάτων: Υγειονομικό, Δικαστικό, του Στρατολογικού και του Οικονομικού της σχολής. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές της ΣΣΑΣ είναι και ακαδημαϊκή (στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης) και στρατιωτική (στις εγκαταστάσεις της σχολής). Η διάρκεια της φοίτησης είναι έξι χρόνια για το Ιατρικό Τμήμα, πέντε για το Οδοντιατρικό και το Κτηνιατρικό και τέσσερα χρόνια για τα υπόλοιπα. γ) Αποφοιτώντας από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) στον Πόρο και σταδιοδρομώντας ως υπαξιωματικός, οπότε μετά τη συμπλήρωση ευδόκιμης υπηρεσίας ορισμένης διάρκειας, μπορεί να προαχθεί στο βαθμό του σημαιοφόρου και να συνεχίσει ως τους βαθμούς των ανώτερων αξιωματικών.


Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο Μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού σταδιοδρομεί στο Πολεμικό Ναυτικό και εξελίσσεται ως τους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας. Οι μάχιμοι και οι μηχανικοί που αποχωρούν από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν ανάλογα με το βαθμό και τη θαλάσσια υπηρεσία τους να εργαστούν στο Εμπορικό Ναυτικό ως πλοίαρχοι και μηχανικοί Α’, Β’ και Γ’ τάξης. Μπορούν επίσης να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.