Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician), CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)

Πιστοποίηση (abbreviation): 
Cisco certified
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
CISCO
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Τεχνικοί δικτύων - Ασφάλεια δικτύων
Κατηγορία (terms): 
Πληροφορική


Αναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Οι πιστοποιήσεις της Cisco αποτελούν ισχυρά εφόδια για την αγορά εργασίας στον τομέα της πληροφορικής και ξεχωρίζουν ανάμεσα σε χιλιάδες πιστοποιήσεις από άλλους φορείς ανά τον κόσμο. Η Cisco Systems απαιτεί από τους επίσημους πιστοποιημένους φορείς που συνεργάζονται μαζί της να απασχολούν τεχνικούς που διαθέτουν μία ή περισσότερες από αυτές τις πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις της Cisco αποτελούν πλέον αναγκαιότητα για τους τεχνικούς συστημάτων πληροφορικής και δικτύων. 

Τι μου προσφέρει;
Τα προγράμματά Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certfied Network Professional (CCNP) και CCNA Security καλύπτουν πολλούς τομείς σχετικά με τα δίκτυα. Θα εκπαιδευτείτε τόσο σε βασικές έννοιες όσο και σε εξειδικευμένες εφαρμογές.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνονται κυρίως;
Οι πιστοποιήσεις απευθύνονται σε τεχνικούς δικτύων καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την ασφάλεια δικτύων.

Εξετάσεις
Οι περισσότερες εξετάσεις είναι computer based και μπορούν να διενεργηθούν όποτε εσείς επιθυμείτε.

Ύλη – Διάρκεια  

Σύμφωνα με το site της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (www.hau.gr) για τις τρεις βασικές πιστοποιήσεις της Cisco ισχύουν τα εξής:

Το CCNA είναι πρόγραμμα 280 ωρών. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες και διδάσκεται σε διάρκεια εννέα μηνών. Κατά την εκπαίδευσή σας θα μάθετε να σχεδιάζετε, να εγκαθιστάτε, να λειτουργείτε και να συντηρείτε δίκτυα μικρών ως μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και δίκτυα σε περιβάλλοντα εταιρικά και παροχής υπηρεσιών.

Το CCNP είναι πρόγραμμα 230 ωρών. Η διδακτέα ύλη χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε αφού έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση του CCNA. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας θα μάθετε την εγκατάσταση, το configuration και το troubleshooting πιο περίπλοκων δικτυακών τοπολογιών και εφαρμογών. Κάθε ενότητα οδηγεί σε ξεχωριστή πιστοποίηση CCNP. Θα χρειαστεί να εξεταστείτε επιτυχώς και στις τρεις πιστοποιήσεις για να αποκτήσετε τον τίτλο του Cisco Certified Network Professional. 

Το CCNA Security είναι πρόγραμμα 70 ωρών. Κατά την εκπαίδευσή σας θα εμβαθύνετε στις βασικές έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, αντιμετώπιση προβλημάτων και παρακολούθηση των δικτυακών συσκευών, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα, το απόρρητο και η διαθεσιμότητα τόσο των δεδομένων όσο και των συσκευών. 
Να σημειωθεί ότι άλλοι πάροχοι εκπαίδευσης έχουν προγράμματα σπουδών που απαιτούν διαφορετικό αριθμό ωρών παρακολούθησης.
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45)