Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Microsoft Office Specialist

Πιστοποίηση (abbreviation): 
MOS
Φορέας πιστοποίησης: 
Microsoft
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Επαγγελματίες όλων των κλάδων
Κατηγορία (terms): 
Δημόσιες Σχέσεις
Διαχείριση Έργων
Εκπαίδευση
Επιχειρηματικά Λογισμικά
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Ξένες Γλώσσες
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
Πληροφορική
Στατιστική