Θέση διευθυντή στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Προκήρυξη θέσης διευθυντή (βαθμός AD 14) στη διοικητική υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες — διοικητική υπηρεσία BEREC (Ρίγα, Λετονία).

Θέση εργασίας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών

Job Title: ASSOCIATE PROGRAMME OFFICER (Project), P2 Organizational Setting and Reporting The United Nations Environment Programme (UNEP) is the United Nations systems designated entity for addressing environmental issues at the global and regional level.

13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας

Ο Δήμος Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) μήνες, συνολικά δεκατρία (13) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σουλίου, που εδρεύει στην Παραμυθιά. Οι θέσεις είναι: 1 (ΔΕ) χειριστής μηχανημάτων έργων (διαμορφωτή γαιών-γκρέιντερ), 2 (ΔΕ) χειριστές μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB), 1 (ΔΕ) οδηγός φορτηγών, 1 (ΔΕ) οδηγός απορριμματοφόρου, 1 (ΔΕ) ηλεκτρολόγος, 7 (ΥΕ) εργάτες/τριες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου).

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλιεύσαμε και σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις εργασίας σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Ελβετία Σουηδία Αυστρία Φινλανδία

6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ερυμάνθου

Ο Δήμος Ερυμάνθου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) μηνών), συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων. Οι θέσεις είναι: 2 (ΥΕ) εργάτες καθαριότητας, 2 (ΔΕ) χειριστές μηχανημάτων, 2 (ΔΕ) οδηγοί.

Επιστημονικό συνεργάτη αναζητά το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, προτίθεται να απασχολήσει έναν επιστημονικό συνεργάτη στη θέση του Διαχειριστή του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) με σύμβαση ανάθεσης έργου, έως 31.08.2015, με αντικείμενο «Διαχειριστής του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών» και τόπο απασχόλησης το Μαρούσι Αττικής, για τις ανάγκες διαχείρισης του Συνεργατικού Σχηματισμού si-Cluster (www.si-Cluster.gr) και υλοποίησης σχετικού έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Θέση σύμβασης έργου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.Κ.Τ.» (MIS 344347) του Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους, παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 30/08/2013 και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή έργου.

4 πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή πρότασης από φυσικά πρόσωπα-ανεξάρτητους επαγγελματίες προς σύναψη έως (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για κάλυψη των αναγκών της Διαχειριστικής και Τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη»

Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Απεστάλησαν: α) στη 2η Υ.ΠΕ. οι πίνακες των κλάδων/ειδικοτήτων «ΠΕ Ακτινοφυσικών» (κωδ.101), «ΠΕ Φαρμακοποιών» (κωδ. 108), «ΤΕ Νοσηλευτικής» (κωδ. 211), «ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων» (κωδ. 301), «ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου» (κωδ. 302), «ΔΕ Νοσηλευτικής» (κωδ. 305), «ΔΕ Πληροφορικής» (κωδ. 308), «ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» (κωδ. 309), «ΔΕ Τεχνικού - Θερμαστών» (κωδ. 313), «ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών – Χειριστών Ιατρικών Συσκευών» (κωδ. 316) και «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδ. Μεταφορέων Ασθενών» (κωδ.401)

Θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης των παρακάτω έργων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου για παροχή υπηρεσιών, ως εξής: Έργο: «Καινοτόμος οπτοακουστική διάταξη για τον τρισδιάστατο χωροχρονικό μικρο-χαρακτηρισμό σύνθετων υλικών βασισμένη σε υπερβραχείς παλμούς λέιζερ»

Μεταφραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

The European Parliament offers translation traineeships in its Secretariat in order to contribute to the vocational training of young citizens, and to the understanding of the working of the institution. Applicants for a translation traineeship for university graduates must:

261 θέσεις εργασίας για τον αρχαιολογικό χώρο στο Αμύνταιο

Η ΚΘ΄ ΕΠΚΑ πρόκειται να προσλάβει επιστηµονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες σωστικών ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο Ανάργυροι ΙΧb (ζώνες ∆ και Ε) του Ορυχείου Πεδίου Αµυνταίου.

20 θέσεις εργασίας στην Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων, για την αντιµετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από την επιτακτική ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο ως εξής:

Πρόσληψη εκπαιδευτών στο ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013-14, που αρχίζει 01/10/2013 και λήγει 21/01/2014. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

2 φύλακες για το Μουσείο Ζακύνθου

Η 20ή ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τέσσερις (4) μήνες (από την ημερομηνία πρόσληψης), συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της 20ης Ε.Β.Α., που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Πλ. Σολωμού 3 TK 29100, (για τις ανάγκες αυτής στο Μουσείο Ζακύνθου). Οι θέσεις είναι: 2 (ΔΕ) ημερήσιοι φύλακες.

288 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αμαρουσίου

Σε 219 προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πρόκειται να προβεί η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αμαρουσίου. Οι τομείς είναι οι εξής: Ξένες γλώσσες και Πληροφορική

Ημέρες Καριέρας Πληρώματος Καμπίνας από την Emirates

Ημέρες Καριέρας Πληρώματος Καμπίνας στο Ηράκλειο Κρήτης στις 24 Αυγούστου 2013, στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel (Λεωφόρος Δημοκρατίας 75) και στην Αθήνα στις 31 Αυγούστου 2013, στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ν. Νικοδήμου 18-20 , Πλάκα).

Οι επιτυχόντες για τη Δημόσια Τηλεόραση

Ανακοινώνονται από το υπουργείο Οικονομικών και τον ειδικό διαχειριστή του παθητικού και ενεργητικού της πρώην ΕΡΤ ΑΕ, Γκίκα Μάναλη, τα ονόματα των 577 ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για να εργαστούν στον μεταβατικό φορέα της Δημόσιας Τηλεόρασης και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

80 δόκιμοι σημαιοφόροι στο Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα την προκήρυξη για την κατάταξη 80 δόκιμων σημαιοφόρων.

Προσλήψεις σε Δήμους

Δήμος Οιχαλίας: 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.Δήμος Κασσάνδρας: 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, προς κάλυψη των αναγκών της τεχνικής υπηρεσίας προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση ζημιών σε πεζοδρόμια, ρείθρα και οδοποιία για το μήνα Σεπτέμβριο.

Σελίδες