Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κενές θέσεις για 4 ειδικότητες

Στην πρόσληψη νέου προσωπικού, προχωράει η κατασκευαστική εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Συγκεκριμένα, αναζητεί υποψηφίους τεσσάρων ειδικοτήτων.

Ειδικότητες και προσόντα

Δείτε αναλυτικά τα προσόντα και τις περιοχές ανά ειδικότητα:

  • Διαχειριστή Εργοταξίου (Β. Λογιστή) - Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης, Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας, Σχετική εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξιο ή/και Τεχνική Δ/νση, Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις σχετικές με λογιστήριο, Γνώση πολιτικών και διαδικασιών, Καλή γνώση Αγγλικών, Καλή γνώση εφαρμογών MS Office, Επιθυμητή η εμπειρία σε SAP ή σε άλλα συστήματα ERP (Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα)
  • Μηχανικό Η/Μ Κτιριακών Έργων - Πτυχίο Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, 3 έτη κατ' ελάχιστο εμπειρία ως Μηχανικός εργοταξίου ή/και σε Τεχνικό γραφείο έργου, επιθυμητή σε επίβλεψη και συντονισμό εργασιών εργοταξίου Κτιριακών έργων, Ευχέρεια σε σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων, Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
  • Μηχανικό Ποιότητας - Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Γεωλόγου, 5 έτη εμπειρίας κατ’ ελάχιστον, Προϋπηρεσία σε Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Εταιρείας ή/και Έργου, Άριστη γνώση AutoCAD και MS Office, Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
  • Μηχανικό υποστήριξης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Υποδομής - Πτυχίο Η/Μ Μηχανικού ΑΕΙ, Τουλάχιστον 5 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ως Μηχανικός κατασκευής σε έργα Υποδομής (κατά προτίμηση σιδηροδρομικά), Εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων, Γνώση και παρακολούθηση Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής των Η/Μ εγκαταστάσεων και της νομοθεσίας δημοσίων έργων, Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά), Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, πατήστε ΕΔΩ

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop