Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

132 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, για 132 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν πτυχιούχοι Τεχνολογικής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ειδικοτήτων:

 • ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού
 • ΤΕ Λογιστικό Προσωπικό
 • ΔΕ Φυλάκων

Η προθεσμία εκπνέει την προσεχή Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα:

ΔΕ Φύλακες

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή β) Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. Τ.Ε.Ι* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ΤΕ Λογιστικού

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Προκηρύξεις 2023 – Μουσείο Ακρόπολης: Η εμπειρία το “κλειδί” για μόνιμο διορισμό

Η συγκεκριμένη προκήρυξη ανήκει στις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). Ωστόσο, όσοι την επιλέξουν και διοριστούν θα κερδίσουν πολύτιμα μόρια προϋπηρεσίας.

Στις προκηρύξεις μονίμων (“Κ”) η συναφής προϋπηρεσία αποτελεί ένα από τα καθοριστικότερα κριτήρια διορισμού καθώς αποδίδει πολλά μόρια.

Αν το Μουσείο της Ακρόπολης εκδώσει το επόμενο προκήρυξη μονίμων ή ενταχθεί σε μια ενιαία προκήρυξη “Κ” του υπουργείου Πολιτισμού είναι σαφές ότι όσοι έχουν συγκεντρώσει μήνες προϋπηρεσίας, στον ίδιο φορέα, με ΣΟΧ θα βρεθούν με το… ένα πόδι σε μόνιμη θέση.

Προκηρύξεις 2023 – Μουσείο Ακρόπολης: Έγκυρη αίτηση με το workenter.gr

Αν θέλετε να συμμετάσχετε στις προκηρύξεις με ορθή και έγκυρη αίτηση, απευθυνθείτε στο workenter.gr.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εναλλακτικά, στείλτε email στο ypiresies@workenter.gr γράφοντας στο θέμα “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” και στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλώντας στα τηλέφωνα:

 • 211 9555 099
 • 211 9555 055
 • 211 9555 025
 • 211 9555 050

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop