Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα SOS του Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι κρίσιμης σημασίας, διότι κυριολεκτικά θα καθορίσει την αρχή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του υποψηφίου. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Για το λόγο αυτό, σας παρουσιάζουμε τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και ορισμένα tips.

Όσον αφορά τις άμεσες ενέργειες για το μηχανογραφικό οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν τα εξής:

 • Να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση httpexaim.it minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).
 • Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΕΠΑΛ και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ έως και την Παρασκευή 8-7-2016.
 • Μετά την οριστικοποίηση το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τον υποψήφιο δεν είναι πλέον δυνατή χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας.
 • Ο υποψήφιος καλό είναι να εκτυπώσει ή και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να δει τις τελικές προτιμήσεις του.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία υποστήριξη ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα λύκειά τους.
 • Αν ο υποψήφιος δηλώσει προτίμηση για Σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία τη δηλώνει μόνο μία φορά.
 • Είναι αυτονόητο αλλά φυσικά δεν θα εισαχθεί κάποιος σε Σχολή για την οποία δεν εκδήλωσε προτίμηση. Για τον λόγο αυτό τα παιδιά πρέπει να δηλώσουν αν όχι όλα, αρκετά τμήματα που ανήκουν στα επιστημονικά πεδία που έχουν επιλέξει.
 • Αν, με τα μόρια που συγκέντρωσε κάποιος εισάγεται σε περισσότερες από μία Σχολές, τότε θα εισαχθεί σ’ αυτήν που δήλωσε προγενέστερη. Συνεπώς η σειρά προτίμησης πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία και όχι την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.

 

Στη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου ιδιαίτερη σημασία έχουν τα εξής:

 • Οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται όσο συχνά επιθυμούν την ιστοσελίδα του υπουργείου και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο από τη στιγμή της ανάρτησης και μέχρι την οριστικοποίησή του.
 • Μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή κανένα μηχανογραφικό δελτίο
 • δεν γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει, ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν ακόμη και όλα από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ ή ΔΥΟ το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία.
 • Τα τμήματα δηλώνονται με όποια σειρά επιθυμούν ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται.
 • Αν υπάρξει προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσε ο υποψήφιος, τότε το δηλώνει μόνο μία φορά.
 • Οι υποψήφιοι Εσπερινού TEA δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

Άθροισμα βαθμών

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε ένας υποψήφιος προτίμηση προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

Όσον αφορά την αρίθμηση των προτιμήσεών, πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.

Τέλος, δεν επιτρέπεται να δηλωθεί τμήμα στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής ο υποψήφιος από προηγούμενο έτος.

 

Πηγή: ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ, εφ. «Έθνος»

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop