Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Έχεις μια ιδέα; Έχουμε το δέντρο που μπορεί να ανθίσει! Κατέθεσε την πρόταση σου, λάβε καθοδήγηση από τους καλύτερους και κέρδισε τα πρώτα χρήματα και την υποστήριξη για να κάνεις την ιδέα σου επιχείρηση!

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, η επιβράβευση και προβολή της νεανικής επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας.

«ideatree: Μάθε για το Δέντρο που Ανθίζουν οι Ιδέες»

 Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  1. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας

  2. Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.

  3. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας

Οι θεματικές περιοχές που εστιάζει η δράση συμβαδίζουν με τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι εξωστρεφείς και δύνανται να συντελέσουν αποφασιστικά στην μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους αναζητούνται πρωτότυπες ιδέες ή προϊόντα/υπηρεσίες είναι:

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

  • Ενέργεια & Περιβάλλον

  • Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία κτλ)

  • Τουρισμός & Πολιτισμός

  • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών είναι η 30η Απριλίου 2014.

Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν από μια ομάδα αξιολογητών εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στις ανωτέρω θεματικές περιοχές, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχόλια και οδηγίες από τους αξιολογητές τους μέσω της διαδικασίας του «virtual mentoring».

Οι οχτώ (8) καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες θα λάβουν χρηματικά έπαθλα και βραβεία σε ειδική τελετή βράβευσης η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε υποψηφιότητα, πατήστε εδώ.

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop