Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαγωνισμός για 45 Δόκιμους Σημαιοφόρους στο Λιμενικό Σώμα

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή σαράντα πέντε Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών – γυναικών).

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων  Σημαιοφόρων Λ.Σ., υποβάλλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγίου και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 27/6/2014 ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 01/08/2014 ημέρα Παρασκευή στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

 

 

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop