Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι επιλεγέντες για τις 53 θέσεις της Υπηρεσίας Ασύλου

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 1Σ/2016 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου.

Για να δείτε τα αποτελέσματα, πατήστε εδώ.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop